Làm quyết liệt, vì sao tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp?

24/01/2016 08:09 Theo Đài tiếng nói Việt Nam
(GDVN) - Nhiều ý kiến cho rằng, Đảng cần tiếp tục đề cao vai trò của quần chúng để phòng chống tham nhũng, đồng thời ngăn chặn đà suy thoái, biến chất.

Đánh giá về công tác xây dựng Đảng 5 năm qua, Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã khẳng định những kết quả quan trọng.

Nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng, để xây dựng Đảng trong sạch, đòi hỏi mỗi Đảng viên phải là những hạt nhân gương mẫu để mọi người đi theo.

PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo - Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng: Ngay từ khi ra đời, Đảng rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, đặc biệt trong những năm đổi mới, vấn đề xây dựng Đảng càng được chú trọng.

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo, trong Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ nhấn mạnh xây dựng Đảng là then chốt mà còn cụ thể hóa vấn đề then chốt trên các phương diện vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy trí tuệ của Đảng và bản lĩnh của Đảng trong thời kỳ mới.

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh phải xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Đảng viên theo đúng quan điểm của Bác Hồ, đó là “Đảng ta là đảng cầm quyền, mỗi cán bộ Đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ trung thành của nhân dân”.

PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo - Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đánh giá cao những định hướng trong công tác xây dựng Đảng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Bảo cho rằng, cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng để loại trừ những phần tử thoái hóa biến chất, tạo niềm tin của nhân dân với cán bộ, Đảng viên.

PGS Bảo nói: “Chúng ta đang làm quyết liệt, nhưng tham nhũng vẫn là quốc nạn và đang diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy cần phải quyết liệt hơn nữa và để làm được điều này cần có sự đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt vai trò quần chúng nhân dân.

Đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng để mỗi cán bộ đảng viên ý thức vài trò, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là nêu cao phẩm chất đạo đức của mình trong thời kỳ mới. Theo tôi đấy là những biện pháp quyết liệt đặc biệt trong báo cáo của Tổng Bí thư thể hiện vai trò của pháp luật trong việc xử lý tham nhũng”.

Ngăn chặn suy thoái, biến chất

Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam thì cho rằng: Từ khi có Nghị quyết Trung ương 4, vấn đề thoái hóa biến chất trong Đảng chững lại nhưng chưa phải căn bản.

Những người có trách nhiệm trong 8 vụ án trọng điểm vừa qua đã giật mình và không dám vi phạm tiếp.

Qua đây cũng cảnh báo cho các đồng chí khác là Đảng ta đã nói là làm, nhưng cách làm của Đảng theo phương châm giáo dục, trên cơ sở giáo dục không tiếp thu thì dùng đến hình thức nghiêm trị như Bác Hồ nói: “Phê bình, giúp đỡ, thương yêu nhau để những người có khuyết điểm thấy rõ khuyết điểm để sửa chữa, nhưng đến khi không thấy khuyết điểm mà tiếp tục phạm sai lầm thì Đảng nghiêm trị”.

Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Túc khẳng định, với cách làm như vậy chính là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, vừa có tính chất giáo dục, vừa có tính chất thức tỉnh, vừa có tính chất xử lý, nếu cứ tiếp tục nhất định nghiêm trị.

Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, Bác nói: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là độc lập, thống nhất, hòa bình và ấm no”, ông Nguyễn Túc mong muốn Đảng viên, đặc biệt là những người ở cương vị lãnh đạo Trung ương, khi học tập Hồ Chí Minh cần nhớ điều đó, tránh đi đến khuyết điểm làm giảm lòng tin của nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, ông Nguyễn Túc nói.

Giữ vững sự tin tưởng của nhân dân với Đảng

Đồng thuận cao với những nội dung cốt lõi của các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, ông Đinh Xuân Thảo - Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng: 6 Mục tiêu mà Đảng đặt ra như thế là rất trúng, đúng và cần thiết trong bối cảnh hiện nay nhằm xây dựng Đảng trong sạch và không ngừng phát triển.

Theo ông Đinh Xuân Thảo, xây dựng Đảng là một vấn đề xuyên suốt qua tất cả các kỳ Đại hội đều đặt ra, tuy nhiên, kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII lại đặt lên hàng đầu.

Vì thế, Đại hội lần thứ XII này cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Trong đó, quan trọng nhất là phải giữ vững sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng. Muốn như thế thì Đảng phải tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm.

Ông Đinh Xuân Thảo - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp. ảnh: Thanh niên.

Ông Đinh Xuân Thảo phân tích: “Đó là  sự công bằng, dân chủ, vấn đề tham nhũng, vấn đề nhân dân đã bức xúc lâu nay phải giải quyết.

Với phương hướng đặt ra như thế, với tinh thần quyết tâm cao của toàn Đảng tập trung thể hiện báo cáo ở Đại hội này cũng như hơn 1.500 đại biểu tham dự với hướng là phải chọn ra được những người ưu tú vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới là những người không tham nhũng, là những người không cơ hội chính trị.

Nếu làm được điều đó thì sẽ củng cố được lòng tin của nhân dân đối với toàn xã hội, tạo ra động lực mới cho sự phát triển của đất nước để hoàn thành chỉ tiêu mà trong  nghị quyết của Đại hội đề ra”.

Nhiều đảng viên và nhân dân cũng cho rằng, đây là lần đầu tiên Đảng đặt vấn đề xây dựng Đảng vững mạnh về đạo đức cùng với xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng chính trị và tổ chức. Các chủ trương được Đảng đề ra trong Đại hội lần này sẽ là cơ sở vững chắc để xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Theo Đài tiếng nói Việt Nam