Lãng phí gây tổn hại nghiêm trọng đến ngân sách quốc gia

11/05/2015 07:21 Ngọc Quang
(GDVN) - Sáng nay, phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc, thảo luận nhiều nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo bổ sung của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014;

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015; Phương án phân bổ số vượt thu ngân sách trung ương năm 2014; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13: Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014.

Tháng 9/2014, Chính phủ đã ra Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước có hành vi vi phạm, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước có hành vi vi phạm, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định tại Điều 61, 62 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, để xảy ra lãng phí, gây thiệt hại phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận về tiết kiệm, chống lãng phí.ảnh minh họa, internet.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các tờ trình của Chính phủ về 5 Đề án: Thành lập thị xã Duyên Hải và các phường thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; thành lập thị xã Long Mỹ và 4 phường thuộc thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;

Thành lập mới huyện Phú Riềng thuộc tỉnh Bình Phước; thành lập thị xã Phổ Yên và 4 phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập phường Lương Sơn thuộc thị xã Sông Công và thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; thành lập thị xã Giá Rai và 3 phường thuộc thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Thảo luận các dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật Trưng cầu ý dân; Luật Khí tượng thủy văn; Dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thú y.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các tờ

trình, Đề án của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về các nội dung: Phê chuẩn bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị trong bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Phê chuẩn danh sách thành viên Ủy ban kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thành lập Viện kiểm sát nhân dân cấp cao;

Phê chuẩn danh sách Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thành lập và giải thể Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực; phê chuẩn bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự các cấp; Quy định về Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các Tờ trình, Đề án của Tòa án nhân dân tối cao về các nội dung: Phê chuẩn quyết định tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao; Thành lập Tòa án nhân dân cấp cao, số lượng Tòa án nhân dân cấp cao và phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của mỗi Tòa án nhân dân cấp cao;

Danh sách Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; dự kiến nhân sự trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Ngọc Quang