Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân

23/05/2020 14:10 Thu Giang
GDVN- Căn cứ tình hình thực tiễn, Lễ ra quân được xây dựng và tổ chức theo 02 hình thức: trực tuyến và tuyên truyền lưu động.

Ngày 21/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền Bảo hiểm xã hội; theo đó, lấy Tháng Năm là Tháng Vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân.

Để thực hiện có hiệu quả Đề án nêu trên, nhằm tuyên truyền, khuyến khích vận động Nhân dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng tới mục tiêu Bảo hiểm xã hội toàn dân, ngày 23/5/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện” đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.

“Chính sách Bảo hiểm xã hội - điểm tựa an sinh của người lao động và Nhân dân”

Lễ ra quân trực tuyến sẽ bắt đầu từ 8h00’, thứ Bảy, ngày 23/05/2020, tại điểm cầu Trung ương với sự đồng chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu, Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào và thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Lễ ra quân là một trong những hoạt động cho thấy quyết tâm nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu Bảo hiểm xã hội toàn dân mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra của hai ngành.

Căn cứ tình hình thực tiễn, Lễ ra quân được xây dựng và tổ chức theo 02 hình thức: trực tuyến và tuyên truyền lưu động.

Cụ thể, tổ chức Lễ ra quân trực tuyến tại điểm cầu Trung ương, thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố, đảm bảo giãn cách xã hội; đồng thời, tổ chức tuyên truyền lưu động với 708 đoàn diễu hành lưu động, tư vấn và phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên phạm toàn quốc, bằng phương tiện ô tô, xe máy có gắn các thông điệp truyền thông Bảo hiểm xã hội (với quy mô 01 đoàn diễu hành lưu động/ 01 quận, huyện, thị xã,…), đảm bảo quy định phòng, chống COVID-19 của Chính phủ, đảm bảo an toàn giao thông.

Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân theo hình thức trực tuyến và tuyên truyền lưu động ngày 23/5/2020

Với chủ đề “Chính sách Bảo hiểm xã hội - điểm tựa an sinh của người lao động và Nhân dân”, gắn với các nội dung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách Bảo hiểm xã hội, đặc biệt nhấn mạnh về quyền và lợi ích khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, qua đó, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống Nhân dân thông qua chính sáchBảo hiểm xã hội”; “Bảo hiểm xã hội là chính sách bảo hiểm của Đảng và nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và Nhân dân”; “Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện Bảo hiểm xã hội toàn dân”; “Hãy tham gia Bảo hiểm xã hội vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình”… hướng tới nhóm đối tượng đích gồm người nông dân, người lao động tại khu vực phi chính thức.

Các hình thức tuyên truyền khác được áp dụng gồm: treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, phướn, tranh cổ động với nội dung chuyển tải các thông điệp tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ quan Bưu điện và cho mỗi đội tuyên truyền lưu động; tuyên truyền về hoạt động của Lễ ra quân trên Báo, Tạp chí, Cổng Thông tin điện tử, Fanpage của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Cổng/Trang Thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố; các cơ quan truyền thông cơ quan Bưu điện các cấp; cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, trên mạng xã hội; tổ chức tuyên truyền về lợi ích của chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện qua hệ thống truyền thanh cơ sở trên 63 tỉnh, thành phố; thực hiện livestream Lễ ra quân trên trang Facebook (Fanpage) của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam....

Mục tiêu Lễ ra quân hướng tới: nhằm đảm bảo phát triển số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trong và sau Lễ ra quân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao...

Tiếp tục phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng tới mục tiêu Bảo hiểm xã hội toàn dân

Năm 2017, trước thời điểm có Nghị quyết số 28-NQ/TW, số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện là 224 nghìn người, tăng hơn 20.300 người, tương ứng tỷ lệ tăng 10% so với năm 2016.

Từ khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW thì số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2018 tăng là trên 277 nghìn người, tăng hơn 52.900 người, tương ứng tăng 23,6% so với năm 2017; và năm 2019 tăng lên gần 574 nghìn người, tăng 296.700 người, tương ứng tăng 107,1% so với năm 2018, chiếm 1,17% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện” đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.

Đáng chú ý, số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng mới trong năm 2019 bằng tổng số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện phát triển được của cả 11 năm trước cộng lại.

Với những kết quả gia tăng số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện ấn tượng trong năm 2019 cho thấy, chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện đang ngày một khẳng định vị trí, vai trò đảm bảo an sinh cho Nhân dân của Đảng, Nhà nước.

Thứ nhất, về mặt chính sách: không giới hạn trần tuổi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ cần là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên; đa dạng, linh hoạt các phương thức đóng; nới rộng thời điểm đóng; quy định mức thu nhập làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện phù hợp hơn (thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn).

Đặc biệt, từ ngày 01/01/2018, người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng Bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn: bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Về thời gian hỗ trợ: Tùy thuộc vào thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

Tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện người dân, người lao động được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất.

Thứ hai, về tổ chức thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung và tăng cường đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: truyền thông thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; truyền thông trực tiếp thông qua hội nghị khách hàng và áp dụng phương thức tuyên truyền mới qua mạng xã hội.

Đặc biệt, Ngành Bảo hiểm xã hội luôn đặt mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia, theo đó luôn kịp thời rà soát, tinh giản, rút gọn các thủ tục hành chính trong các giao dịch giữa người tham gia với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Song song đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ luôn được quan tâm, đẩy mạnh, giao dịch điện tử cấp độ 3, 4 được áp dụng đảm bảo thuận lợi nhất cho người tham gia.

Hệ thống đại lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và mạng lưới cộng tác viên được mở rộng, đến từng xã, phường, thị trấn, trải đều đến từng thôn, bản, tổ dân phố, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách và tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có trên 12.400 đại lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế với trên 37.300 điểm thu và trên 52.200 nhân viên đại lý thu đảm bảo việc phục vụ người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện một cách kịp thời, linh hoạt nhất.

Bưu điện Việt Nam - một trong những đại lý thu Bảo hiểm xã hội hiệu quả

Năm 2019, sự vào cuộc của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia Bảo hiểm xã hội với vai trò là một trong những đại lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục được phát huy ngày một tích cực, hiệu quả.

Đặc biệt, cơ quan Bưu điện đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp tổ chức thành công 14.000 hội nghị tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tiếp tới người dân, người lao động trong khu vực phi chính thức; qua đó, đã phát triển được trên 276 nghìn người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2019.

Riêng trong 4 tháng đầu năm 2020, kết quả triển khai phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện của hệ thống đại lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế Bưu điện là 48.012 người.

Thu Giang