Cuối tháng 9 vừa qua tại trường bắn huấn luyện Grafenwhor ở Cộng hòa Liên bang Đức đã diễn ra buổi thực hành bắn tên lửa vác vai chống tăng  Javelin của các binh sỹ thuộc Trung đoàn kỵ binh số 2 của quân đội Mỹ đóng ở châu Âu.

Nhiều tên lửa vác vai  Javelin đã được bắn đi và tiêu diệt các mục tiêu giả định.

Sau khi phóng quả đạn sẽ bay lên cao sau đó đâm bổ nhào xuống mục tiêu mặt đất. Hãy quan sát video thực hành của lính Mỹ ở phí dưới.

Bình Nguyên