Một số cán bộ cấp cao nghỉ hưu từ ngày 1/9

01/09/2018 06:00 Nhật Minh
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký các Quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/09/2018 đối với một số cán bộ.

Một số cán bộ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/09/2018 gồm:

Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ông Võ Sỹ Lực, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam.

Nhật Minh