Một trong mười ứng viên Phó giáo sư ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản năm 2020

05/01/2021 07:34 Tùng Dương
GDVN- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 đủ điều kiện để được xét công nhận.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 đủ điều kiện để được xét công nhận.

Trong số các ứng viên vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước đồng ý xét duyệt chức danh phó giáo sư năm 2020, có ông Thái Thanh Bình - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản.

Ông Bình cũng là một trong mười ứng viên được xét công nhận chức danh Phó giáo sư ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản năm 2020.

Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương