Nghệ An "mạnh tay" với giám đốc Sở để xe công đi lễ chùa

17/02/2014 07:06 NGUYỄN HỒ
(GDVN) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công điện số 04/CĐ-UBND về việc cấm sử dụng xe công đi lễ chùa.

Các trường hợp sử dụng xe công đi lễ chùa sẽ bị tỉnh xử lý nghiêm khắc theo quy định.

Theo đó, công điện nêu rõ: Sau Tết, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thời gian làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm, nhất là trong những ngày làm việc đầu năm mới, tình trạng thăm hỏi, đi lễ hội, đền, chùa, trong giờ làm việc ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn xảy ra...

Ảnh minh họa.

Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, tập thể cơ quan, đơn vị sử dụng giờ hành chính và xe công đi lễ hội, đền, chùa; trừ các trường hợp thực thi nhiệm vụ theo chức trách được phân công.

Công điện nhấn mạnh: Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để cán bộ, công chức, việc chức thuộc quyền quản lý vi phạm các quy định về sử dụng thời gian làm việc trong giờ hành chính... Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, tập thể cơ quan, đơn vị sử dụng xe công đi lễ hội, đền, chùa trong giờ làm việc.

Bên cạnh đó, đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân giám sát, phát hiện những cán bộ, công chức, viên chức, tập thể cơ quan, đơn vị vi phạm, phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh để xử lý theo quy định.

NGUYỄN HỒ