Nguyên Giám đốc Sở Y tế tuyển dụng "chui" hơn 3.000 lao động, liệu có tiêu cực?

08/08/2016 10:45 Chí Nhân
(GDVN) - Tự ý tuyển dụng hơn 3.000 lao động, bổ nhiệm lãnh đạo sai quy định là những gì đang xảy ra tại Sở Y tế Thanh Hóa khiến dư luận bất bình.

Tự ý tuyển dụng, không báo cáo Chủ tịch tỉnh

Thời gian gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến những “lùm xùm” tại tỉnh Thanh Hóa.

Bên cạnh một số vấn đề nóng như việc “Bầu Đệ xây dựng một một loạt công trình sai phép, vu khống Giám đốc Sở Xây dựng, hay việc thừa Phó giám đốc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn", thì mới đây, tại Sở Y tế Thanh Hóa cũng xảy ra sự việc tuyển dụng, bổ nhiệm trái quy định.

Mới đây nhất, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện ông Hoàng Sỹ Bình, nguyên Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đã “qua mặt” Chủ tịch UBND tỉnh để tự ý tuyển dụng hơn 3.000 lao động sai quy định.

Kết luận Thanh tra tỉnh Thanh Hóa  trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng, công tác bổ nhiệm cán bộ giai đoạn 2011-2015 tại Sở Y tế và một số đơn vị trực thuộc. 

Theo đó, Sở Y tế đã ban hành 3 văn bản có tính chất vi phạm pháp luật, trái thẩm quyền, áp dụng trong toàn nghành, thực hiện nhiều lần.

Số lao động hợp đồng tuyển dụng hàng năm theo phê duyệt của Giám đốc Sở Y tế đều tăng và không báo cáo lên Chủ tịch UBND tỉnh. Thông báo tuyển dụng đến khi tổ chức tuyển dụng không đủ thời gian theo quy định.

Ông Đệ làm loạn họp báo, mắng Giám đốc Sở thông tin Thanh Hóa "đừng có hỗn"

Cụ thể, tại Quyết định số 697/QĐ-SYT, ngày 26/11/2009, về tuyển dụng lao động viên chức, hợp đồng lao động tại các xã, phường, thị trấn do Giám đốc Sở Y tế Hoàng Sỹ Bình ký.

Sở Y tế có xin ý kiến tham gia của Sở Nội vụ và được Sở Nội vụ tham gia ý kiến tại văn bản số 690/SNV – QLCC,VC ngày 26/11/2009. Quyết định 987/QĐ-SYT ngày 3/10/2011 của Sở Y tế Thanh Hóa về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 697.

Qua đó, việc Sở Nội vụ thống nhất nội dung và tham gia ý kiến theo Văn bản số 690 để Sở Y tế ban hành quyết định số 697 là sai.

Công văn 1559/SYT-TCCB, ngày 27/10/2010 của Sở Y tế chấn chỉnh tổ chức cán bộ, trong văn bản này có nội dung quy định bắt buộc yêu cầu về bằng cấp đối với việc bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó các khoa, phòng không đúng với quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức, lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 1138/QĐ-UB ngày 16/04/2002 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Văn Đệ là ai mà lộng quyền, coi thường lãnh đạo xứ Thanh như vậy?

Như vậy, việc Giám đốc Sở Y tế ban hành 3 văn bản nêu trên trái quy định của Thông tư số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/04/2008, hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế;

Quyết định 3766/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh Thanh Hóa về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 2/3/2007 và quyết định số 1138/QĐ-UB ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Qua kiểm tra số lượng tuyển dụng công chức, viên chức, hợp đồng lao động, trong giai đoạn 2011-2015 trong các đơn vị công lập thuộc ngành y tế Thanh Hóa cho thấy: về tổng số lao động được tuyển dụng không vượt quy định tại Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 5/6/2007 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ.

Số lao động tuyển dụng theo biên chế của tỉnh giao hàng năm thường thấp hơn chỉ tiêu biên chế được giao.Tuy nhiên, đối với số lao động hợp đồng tuyển dụng hàng năm theo phê duyệt của Giám đốc Sở Y tế đều tăng và không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Cụ thể, giai đoạn 2011-2015, ông Bình đã có quyết định xét tuyển 9 trường hợp đang là viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc về Sở làm công tác quản lý Nhà nước, trong đó có 7 trường hợp đã được chuyển ngạch từ viên chức sang công chức không báo cáo Chủ tịch tỉnh là trái quy định của Luật Công chức.

Tuyển dụng, thời gian từ khi đăng thông báo tuyển dụng đến khi tổ chức tuyển dụng không đủ 30 ngày; không công khai danh sách những người dự tuyển; tất cả các đơn vị khi tổ chức xét tuyển không có đại diện Phòng tổ chức cán bộ Sở Y tế tham gia giám sát, kiểm tra, không tạo ra sự cạnh tranh về chất lượng trong qúa trình tuyển dụng.

Tự ý tuyển dụng lao động hợp đồng

Về tuyển dụng lao động hợp đồng giai đoạn 2011-2015, nguyên Giám đốc Sở Y tế Hoàng Sỹ Bình đã tuyển dụng 3.721 người.

Đến ngày 31/12/2015, khối sự nghiệp còn 2.931 người lao động hợp đồng (trong đó hợp đồng không xác định thời hạn 1.291 người, hợp đồng xác định thời hạn 1.640 người) đều không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Ông Hoàng Sỹ Bình_Nguyên giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa. Ảnh Internet

Qua kiểm tra trực tiếp tại 14 Trung tâm Y tế, trong đó tại 4 Trung tâm Y tế tuyến tỉnh, Giám đốc Sở Y tế phê duyệt tuyển dụng 60 lao động hợp đồng gồm: 1 bác sỹ và 59 vị trí khác; thực hiện tuyển dụng 67 người gồm 4 bác sỹ và 63 vị trí khác, không báo cáo UBND tỉnh.

Tại 10 Trung tâm Y tế tuyến huyện, ông Hoàng Sỹ Bình phê duyệt tuyển 70 lao động hợp đồng gồm: 4 bác sỹ và 66 vị trí khác.

Kết quả tuyển 72 lao động hợp đồng gồm 4 bác sĩ và 68 vị trí khác, không báo cáo UBND tỉnh.

Tại 15 bệnh viện có 15/15 bệnh viện được kiểm tra tuyển dụng lao động hợp đồng đều không báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh về bất cứ trường hợp tuyển dụng nào.

Về bổ nhiệm cán bộ, trong giai đoạn 2011 đến 2015, ông Bình đã bổ nhiệm thừa phó phòng so với quy định là: 9 người. Bổ nhiệm 4 trường hợp giữa các chức danh lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở không làm quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm không trong quy hoạch.

Sau chỉ đạo của Thủ tướng, biết sai luật Thanh Hóa vẫn quyết giữ 8 Phó Giám đốc

Tại các đơn vị trực thuộc, theo báo cáo của Sở Y tế, giai đoạn 2011-2015, toàn ngành đã bổ nhiệm 877 viên chức, các chức vụ trưởng, phó các khoa, phòng. Trong đó có 92 trường hợp trái quy định.

Việc tuyển dụng nhiều lần, với số lượng lớn lao động hợp đồng không xác định thời hạn và có thời hạn mà không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và chưa được tỉnh cho phép đã vi phạm nghiêm trọng quy định tuyển dụng, bổ nhiệm.

Theo thống kê, đến ngày 31/5, tổng số công chức, viên chức và lao động hợp đồng toàn ngành là 13.571 người. Trong đó công chức trong biên chế là 10.818 người; lao động hợp đồng 2.933 người.

Ngoài việc bổ nhiệm 3.721 công chức, viên chức, hợp đồng lao động không được phép của Chủ tịch UBND tỉnh, dưới thời vị Giám đốc Sở này còn bổ nhiệm, luân chuyển trái quy định nhiều lãnh đạo cấp phòng không nằm trong Quy hoạch, không làm quy trình bổ nhiệm, gây bức xúc cho đội ngũ cán bộ y tế trong tỉnh.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, tập thể lãnh đạo Sở Y tế chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc bổ nhiệm, tuyển dụng công chức, viên chức, hợp đồng lao động;

Ông Hoàng Sỹ Bình - nguyên Giám đốc Sở Y tế đã ban hành nhiều quyết định, văn bản trái quy định, dẫn đến trong nhiều năm, ngành Y tế áp dụng các văn bản này để tự ý tuyển dụng hợp đồng lao động mà không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với Phòng tổ chức cán bộ, Sở Y tế có khuyết điểm trong việc tham mưu để xảy ra các sai phạm trong việc bổ nhiệm, tuyển dụng, HĐLĐ.

Giám đốc các bệnh viện, Trung tâm Y tế cũng thiếu sót, vi phạm. Sở Nội vụ đồng ý cho Giám đốc Sở Y tế ban hành quy định về tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động của ngành y tế trong khi văn bản này sai thẩm quyền, không đúng quy định.

Bổ nhiệm lãnh đạo nhiều hơn... nhân viên

Theo danh sách Phòng Nghiệp vụ y của Sở Y tế Thanh Hóa được đăng tải trên trang website của Sở thì phòng chỉ có 6 người nhưng có tới 4 phó trưởng phòng, một trưởng phòng và một chuyên viên. Còn Phòng Tổ chức cán bộ chỉ có 5 người nhưng cũng có tới 3 phó trưởng phòng, một trưởng phòng và một chuyên viên.

Trao đổi với báo chí về vấn đề trên, ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho rằng, đây là những thông tin đã cũ và chưa cập nhật.

Cũng liên quan đến vấn đề trên, ông Hoàng Hải Bằng, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa thừa nhận, những thông tin đăng tải trên trang website của Sở là đúng và việc tổ chức cán bộ như thế là sai.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra vụ bổ nhiệm 8 Phó Giám đốc Sở tại Thanh Hóa

“Những thông tin đăng tải trên trang website của Sở Y tế là đúng.

Việc một phòng của Sở Y tế có 4 phó trưởng phòng là sai.

Những trường hợp này đều có vấn đề trong công tác luân chuyển cán bộ và chưa giải quyết được.

Về nguyên tắc, một phòng của Sở Y tế không được phép có quá 2 phó trưởng phòng. Thanh tra tỉnh đã có kết luận và đang chờ UBND tỉnh xử lý”, ông Bằng cho biết.

Được biết, theo kết quả tổng rà soát do Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa việc thừa chức danh do bổ nhiệm sai rất nhiều, trong đó TP. Thanh Hóa  hừa 53 người; huyện Triệu Sơn thừa 32 người; huyện Thiệu Hóa thừa 20 người...

Hiện tượng trên đã gây nhiều hệ lụy trong việc chi trả lương cho đội ngũ cán bộ, gây nhiễu loạn trong điều hành, quản lý công việc.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Chí Nhân