Nhiều trường hợp được đại biểu giới thiệu đã xin rút

25/01/2016 08:06 Theo TTXVN
(GDVN) - Ông Lê Quang Vĩnh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết thông tin này bên lề Đại hội Đảng XII.

Chiều 24/1, các đại biểu họp tại đoàn, tiến hành ghi phiếu ứng cử, đề cử thêm nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (ngoài danh sách do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đề cử).

Đoàn Chủ tịch Đại hội đã nghe các Trưởng đoàn đại biểu dự Đại hội báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Bên lề Đại hội, đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã trao đổi làm rõ hơn quy trình đề cử, ứng cử tại Đại hội.

Theo đồng chí Lê Quang Vĩnh, quy trình theo Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua là để Đại hội thể hiện quyết định của mình thông qua việc bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội.

Đầu tiên là phải hình thành được danh sách bầu cử. Danh sách đó được hình thành từ hai nguồn: Theo quy định của Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI có trách nhiệm chuẩn bị danh sách ứng cử viên để giới thiệu với Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ông Lê Quang Vĩnh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trao đổi với báo chí chiều 24/1. ảnh: TTXVN. 

Quy chế bầu cử cũng ghi rõ Ban Chấp hành Trung ương khóa XI có trách nhiệm giới thiệu một danh sách có số dư, nhưng số dư đó chỉ từ 10-15%. Các đại biểu dự Đại hội sẽ tiến hành giới thiệu tại đoàn các đồng chí đề cử bổ sung để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Như vậy, nguồn thứ nhất là danh sách do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI chuẩn bị, nguồn thứ hai là do các đại biểu tại Đại hội đề cử hoặc ứng cử.

Chủ tịch nước, Thủ tướng được giới thiệu tái cử Trung ương khóa XII

Trường hợp các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI không được Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đề cử, các đồng chí đó sẽ rút hết.

Ngay cả khi các đồng chí đã rút rồi, vẫn được các đại biểu giới thiệu, Đại hội sẽ bỏ phiếu kín, thể hiện quyền quyết định của mình qua việc biểu quyết đồng ý hay không đồng ý cho các đồng chí này rút.

Trường hợp Đại hội đồng ý cho rút, đồng chí này sẽ được rút và không đưa vào danh sách bầu cử tại Đại hội. Trường hợp Đại hội không cho rút, sẽ đưa vào danh sách theo đúng quy định để bầu. Như vậy là rất rõ ràng, dân chủ.

Những đại biểu không phải Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI sẽ được nhận đề cử hoặc ứng cử theo quy định. Tuy nhiên số dư trong danh sách bầu cử chính thức không được vượt quá 30% theo quy định.

Đồng chí Lê Quang Vĩnh cũng cho biết các trường hợp được các đại biểu Đại hội giới thiệu bổ sung đã xin rút rất nhiều. 

Trao đổi với báo giới bên lề Đại hội, đánh giá khái quát không khí thảo luận ở các đoàn về công tác nhân sự, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết nhìn chung các đoàn đại biểu thảo luận tại hội trường và tại đoàn bày tỏ nhất trí cao với Đề án nhân sự và danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình.

Về việc đề cử, ứng cử thêm nhân sự ngoài danh sách do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI chuẩn bị, ông Vũ Ngọc Hoàng cho rằng cách làm như chiều nay là rất dân chủ.

Ý kiến của một người giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cũng được ghi vào danh sách, dù nhân sự đó đã tham gia hay chưa tham gia Ban Chấp hành khóa XI, nhân sự đó là đại biểu dự Đại hội hay không là đại biểu.

Theo quy trình, sau khi được đề cử, các nhân sự trong danh sách được đề cử sẽ có ý kiến. Với các trường hợp xin rút, Đại hội sẽ xem xét cho rút hay không cho rút theo hình thức bỏ phiếu kín.

Những nhân sự được các đoàn giới thiệu mà không nằm trong danh sách tái cử của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, cũng là những trường hợp đã tự nguyện xin rút, khi ra Đại hội xem xét, quyết định mà không cho rút vẫn được đưa vào danh sách bầu, để Đại hội bỏ phiếu, ông Vũ Ngọc Hoàng cho biết.

Khi được hỏi về quan điểm cá nhân về những trường hợp xin rút, ông Vũ Ngọc Hoàng bày tỏ sẽ đồng ý cho các trường hợp xin rút. Việc này là việc tự nguyện. Trong Đảng, không thể có việc xin rút là động tác giả.

Về những trường hợp Ủy viên Trung ương "đặc biệt" khóa XI tiếp tục tái cử tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, ông Vũ Ngọc Hoàng cho biết Trung ương đã bàn bạc dân chủ, thấu đáo, thấy các trường hợp nhân sự này sức khỏe vẫn đảm bảo, có nhiều kinh nghiệm công tác, lĩnh vực công việc đặc thù chưa tìm được người thay thế.

Theo TTXVN