Ông Hoàng Nam giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

25/12/2018 07:05 Hồ Thu
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Ông Hoàng Nam nhận hoa chúc mừng tại kỳ họp thứ 9, khoá VII, HĐND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Laodong.vn
Hồ Thu