Ông Nguyễn Ngọc Thạch giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

31/07/2015 07:34 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình.

Cụ thể, tại Quyết định số 1189/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình.

Tại phiên làm việc chiều ngày 21/7, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII đã tiến hành nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, thực hiện quy trình kiện toàn một số chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

HĐND tỉnh cũng đã bầu ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch (giữa), tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. ảnh: báo ninh bình.

Đồng thời, tại Quyết định số 1188/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đinh Quốc Trị, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghỉ hưu theo chế độ và ông Trần Hữu Bình, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nhận nhiệm vụ mới.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Viết Thi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình để nhận nhiệm vụ mới.

Ngọc Quang