Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12

27/01/2016 15:51 Sông Hồng
(GDVN) - Trang tin chính thức của TTXVN về Đại hội Đảng khóa 12 đã loan tin lúc 15h04, hôm nay.

Đây cũng là trang tin chính thức của Đại hội 12. Trang này đưa ảnh và chú thích: 

Ngày 27/1/2016, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong ảnh: Các đại biểu Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII.

Hiện tại, danh sách chính thức các vị trí chủ chốt thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vẫn chưa được công bố.

Tiếp tục cập nhật.

Sông Hồng