Ông Quách Tất Liêm được Thủ tướng phê chuẩn làm Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình

18/02/2021 06:10 Nhật Minh
GDVN- Thủ tướng phê chuẩn ông Quách Tất Liêm làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Quách Tất Liêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình.

Nhật Minh