Phải xử lý hình sự doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

20/07/2019 11:53 Tùng Dương
(GDVN) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 02/2019, tổng số nợ bảo hiểm xã hội phải tính lãi trong toàn quốc là 6.654 tỷ đồng.

Ông Mai Đức Thắng - Phó Trưởng Ban thu - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 02/2019, tổng số nợ bảo hiểm xã hội phải tính lãi trong toàn quốc là 6.654 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp còn tìm cách đối phó, chây ì trong việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Trong đó, có nhiều nguyên nhân dẫn đến nợ bảo hiểm xã hội như tình hình sản xuất của các đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn.

Một số đơn vị có ý thức chấp hành chưa tốt quy định về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Số lượng đơn vị phá sản, giải thể, mất tích và chủ bỏ trốn còn cao.

Một số đơn vị còn tìm cách đối phó, trốn tránh, chiếm dụng tiền đóng của người lao động sử dụng vào mục đích khác.

Ông Mai Đức Thắng cho biết, để giảm thiểu số nợ và bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người lao động khi có phát sinh, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã áp dụng nhiều giải pháp.

Chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố xác định nguyên nhân nợ đối với từng đơn vị để có giải pháp phù hợp: yêu cầu cán bộ bám sát đơn vị đôn đốc đóng nộp đầy đủ.

Thanh tra tra đột xuất tất cả các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ 3 tháng trở lên mà phần mềm thu đã tự động cảnh báo.

Các đợt thanh tra phải có quyết định xử lý và gửi kết quả xử lý đến cơ quan chức năng (Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Lao động, Liên đoàn,....) cùng cấp nhằm mục đích báo cáo, làm căn cứ xử lý hình sự sau này.

Trường hợp đơn vị cố tình trốn đóng, kiến nghị cơ quan công an điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự hoặc hướng dẫn người lao động tố giác hành vi vi phạm trong việc đóng với cơ quan công an để xử lý theo trình tự quy định của pháp luật.

(Infographic) Tội Trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động . Ảnh đồ họa: Tùng Dương.
Tùng Dương