Phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh

30/04/2020 10:29 Nhật Minh
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, tại Quyết định 586/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh.

Tại Quyết định 585/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Tất Thắng, để nhận nhiệm vụ mới.

Nhật Minh