Cán bộ tốt là cán bộ nào?

27/04/2020 06:00
Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - "Cán bộ trước Đại hội chỉ “đi nhẹ nói khẽ” hoặc rình rang mà bảo đó là cán bộ tốt e rằng khó thuyết phục", ông Ngô Văn Sửu nêu quan điểm.

Ngày 23/4, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về tình hình, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, ổn định phát triển kinh tế - xã hội và một số nội dung quan trọng khác.

Một trong những nội dung quan trọng trong hội nghị là công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 13.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có những nhấn mạnh về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội tới.

Cán bộ tốt là cán bộ nào? ảnh 1
Ông Ngô Văn Sửu – nguyên Vụ trưởng Vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: giaoduc.net.vn

Theo dõi các phương tiện truyền thông đại chúng, ông Ngô Văn Sửu – nguyên Vụ trưởng Vụ 1, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương bày tỏ sự quan tâm đến một số điểm chính trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng là chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu; nếu chọn đúng người thì đất nước phát triển, nhân dân được nhờ.

Trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương là phải làm việc này cho tốt.

Phải làm sao lựa chọn được những cán bộ vừa có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vừa có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược, có cả đức và tài.

Đây không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, mà của cả hệ thống chính trị.

Phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới làm tốt công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, “dưới có vững thì trên mới bền chắc được”.

Vị nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương phân tích: “Thực chất những năm qua chúng ta làm nhân sự cho Đại hội là cán bộ phải trong quy hoạch. Quy hoạch bước đầu là do cấp ủy.

Bước đầu quy hoạch không trúng, không đúng thì các tầng nấc sau có thể sẽ kéo theo sai lầm.

Vai trò chốt chặn trong công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội khóa XIII chính là Tiểu ban Nhân sự của Đại hội.

Làm rõ trách nhiệm của từng khâu, gắn với trách nhiệm thì sẽ giảm bớt được việc ưu ái cán bộ, “riêng tư” không vì lợi ích chung”.

Ông Sửu nhấn mạnh, công tác cán bộ có vai trò quyết định. Điều này đã được nhận định từ lâu nhưng vấn đề quan trọng làm thế nào để “chọn được những cán bộ vừa có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vừa có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược, có cả đức và tài”.

Cán bộ tốt là cán bộ nào? ảnh 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác cán bộ dễ nảy sinh vấn đề, tâm tư day dứt

“Đánh giá một con người, đặc biệt là cán bộ không phải đơn giản. Bài học về trường hợp của ông Đinh La Thăng là ví dụ rõ nhất thấy rằng qua nhiều khâu đánh giá nhưng vẫn lọt cán bộ có vi phạm vào tận Bộ Chính trị", ông Sửu nêu.

Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam, thế giới có rất nhiều vấn đề mới nảy sinh nên việc chọn lựa cán bộ chủ chốt quyết định rất lớn đến sự phát triển của Đảng, đất nước giai đoạn tiếp theo.

"Vì vậy, nhân dân trông chờ, tin tưởng rất nhiều vào sự tinh tường, đánh giá, phân tích cụ thể của Tiểu ban Nhân sự Đại hội để lọc được cán bộ không đủ phẩm chất, cơ hội ra khỏi bộ máy khóa tới.

Vấn đề cốt lõi vẫn là công tác đánh giá cán bộ, đánh giá phải đủ công tâm, đủ trình độ, vì lợi ích dân tộc. Và đánh giá cụ thể, càng minh bạch, dân chủ thì càng dễ tìm ra cán bộ không đủ năng lực, phẩm chất”, ông Sửu nói.

Ông Sửu dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là “Trong từng khâu, từng công đoạn phải làm thật chắc chắn, khoa học, đồng bộ, tránh tối đa sai sót, làm đến đâu chắc chắn đến đó, đừng thấy đỏ tưởng chín, đừng để mã bên ngoài che đậy sơ sài bên trong”.

“Cán bộ nào chạy chọt thì họ chắc chắn sẽ tìm đến nơi có quyền quyết định. Vì thế bản thân những người có trách nhiệm quyết định cũng sẽ hiểu được đó là thành phần cơ hội, luồn lách.

Không chỉ vậy, cán bộ trước Đại hội chỉ “đi nhẹ nói khẽ” hoặc rình rang trong khi trước đó chẳng có dấu ấn gì mà bảo đó là cán bộ tốt e rằng khó thuyết phục.

Bởi, đó có thể là cán bộ sợ trách nhiệm, nhưng cũng không ít người muốn “đánh bóng” trước Đại hội.

Họ làm được gì, làm thế nào không quá khó để nhận ra. Dư luận, người dân biết cả”, ông Sửu nhận định.

Nhật Minh