Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được tín nhiệm cao nhất

05/12/2018 18:14 Phương Linh
(GDVN) - Bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất.

Ngày 5/12, các đại biểu tham dự kỳ họp lần thứ 12, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã được nghe kết quả lấy phiếu tín nhiệm của các đại biểu, đối với 30 chức danh lãnh đạo chủ chốt do Hội đồng nhân dân bầu ra.

Căn cứ vào kết quả vừa được công bố vào cuối chiều cùng ngày, bà Trương Thị Ánh - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, với 86 phiếu.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm và ông Nguyễn Thành Phong bỏ phiếu tín nhiệm các lãnh đạo chủ chốt (ảnh: P.L)

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có số phiếu tín nhiệm cao đứng thứ nhì, với 81 phiếu. Bà Tâm còn có 18 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp.

Người đứng đầu chính quyền thành phố, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có 74 phiếu tín nhiệm cao, 24 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp.

Ở chiều ngược lại, bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất, với 18 phiếu. Ngoài ra, bà Thu còn có 45 phiếu tín nhiệm cao, 38 phiếu tín nhiệm.

Cũng giống với số phiếu của bà Nguyễn Thị Thu là ông Bùi Tá Hoàng Vũ – Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Bảng kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bầu. Ảnh: PL.

Trong tổng số 30 lãnh đạo chủ chốt được lấy phiếu tín nhiệm trong dịp này, không có ai là không có số phiếu tín nhiệm thấp.

Lần này, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng lấy phiếu tín nhiệm giống như ở tại Quốc hội, với 3 loại phiếu là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Phát biểu trong buổi thảo luận ở tổ, liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm của các đại biểu, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch Hội đồng Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ là lúc để các cán bộ lãnh đạo chủ chốt nhìn lại mình, ngày càng hoàn thiện hơn.

Phương Linh