Quan điểm của Tân đại sứ Mỹ David Shear về vấn đề Biển Đông

12/09/2011 13:29 Nguyễn Thắng/ Phòng Văn hoá-Thông tin/Đại sứ quán
(GDVN) - Hoa Kỳ chia sẻ một số quyền lợi quốc gia với cộng đồng quốc tế ở Biển Đông/ Biển Nam Trung Hoa.
Trả lời của Đại sứ Hoa Kỳ  David Shear về vấn đề Biển Đông/Biển Nam Trung Hoa tại cuộc họp báo chiều 9/9/2011 tại Hà Nội.
Đại sứ Hoa Kỳ David Shear
“Tôi không nắm hết các chi tiết gắn với sự việc đó, nhưng tôi có một số lời văn về chủ đề Biển Đông/Biển Nam Trung Hoa mà tôi muốn đọc. Nó được soạn cẩn thận, và nó thể hiện quan điểm của Hoa Kỳ vềBiển Đông/Biển Nam Trung Hoa nói chung và về những vụ việc như thế diễn ra ở đó.

Chúng tôi ủng hộ một tiến trình ngoại giao có tính cộng tác của tất cả các bên có tuyên bố chủ quyền để giải quyết các tranh chấp của họ mà không có sự cưỡng ép ở Biển Đông/Biển Nam Trung Hoa.

Chúng tôi phản đối việc sử dụng hoặc đe doạ sử dụng vũ lực của bất cứ bên nào có tuyên bố chủ quyền nhằm thúc đẩy lời tuyên bố của bên đó.

Hoa Kỳ chia sẻ một số quyền lợi quốc gia với cộng đồng quốc tế ở Biển Đông/Biển Nam Trung Hoa, và bất cứ sự việc nào nêu lên các vấn đề đáng kể về an ninh hàng hải bao gồm tự do đi lại, tôn trọng luật pháp quốc tế, và sự phát triển kinh tế và thương mại đúng luật, không bị cản trở.

Hoa Kỳ ủng hộ Tuyên bố ASEAN-Trung Quốc về ứng xử của các bên ở Biển Đông/Biển Nam Trung Hoa, và khuyến khích các bên đạt được Bộ quy tắc ứng xử toàn diện.

Hoa Kỳ không có quan điểm về những lời tuyên bố chủ quyền cạnh tranh lẫn nhau về các vùng đất ở Biển Đông/Biển Nam Trung Hoa. Nhưng chúng tôi kêu gọi tất cảc các bên khi tuyên bố chủ quyền cả về đất và biển phải hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tể bao gồm cả những điều được thể hiện trọng Công ước về Luật Biển.”

Bầu chọn
Bạn có thường xuyên theo dõi tin tức thời sự liên quan đến vấn đề Biển Đông hay không
Nguyễn Thắng/ Phòng Văn hoá-Thông tin/Đại sứ quán