Quân đội Việt Nam qua những hình ảnh đẹp (P1)

21/12/2011 15:57 Lê Mai (tổng hợp)
(GDVN) - Tổng hợp những hình ảnh đẹp về hoạt động huấn luyện, sinh hoạt và công tác của quân đội Việt Nam.

Lê Mai (tổng hợp)