Quân khu 4 chăm sóc khí tài, đảm bảo kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ

29/10/2012 07:57 Theo báo Quân Đội Nhân Dân
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, công tác kỹ thuật của LLVT Quân khu 4 được quan tâm đúng mức. Qúa trình kiểm tra cho thấy, 100% khí tài của lực lượng vũ trang Quân khu luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Dưới đây là một số hình ảnh "chăm sóc" khí tài, đảm bảo kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của Quân khu.
Công tác bảo quản, bảo dưỡng súng pháo, đạn dược luôn được duy trì hiệu quả.

Hệ thống kho tàng được xây dựng chính quy, vũ khí được sắp xếp ngăn nắp.
Chất lượng, hệ số kỹ thuật của các loại vũ khí luôn đảm bảo
Năm 2012, 9 đơn vị được Bộ tư lệnh Quân khu 4 tặng Cờ xuất sắc trong Hội thi Cơ quan, cơ sở kỹ thuật Bộ CHQS các tỉnh, Sư đoàn và các Lữ đoàn, Trung đoàn binh chủng...
Theo báo Quân Đội Nhân Dân