Quốc hội sắp chất vấn Thủ tướng Chính phủ

10/11/2014 18:12 Ngọc Quang
(GDVN) - Đã ba kỳ họp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - ông Nguyễn Văn Bình và Bộ trưởng Bộ Y tế - bà Nguyễn Thị Kim Tiến không trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Trái với dự đoán ban đầu của nhiều người, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - ông Nguyễn Văn Bình và Bộ trưởng Bộ Y tế - bà Nguyễn Thị Kim Tiến không trực tiếp trả lời chất vấn tại kỳ họp này, cho dù hai ngành này đều đang rất được dư luận quan tâm.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội – ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, theo danh sách đã chốt, 4 vị Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp này gồm: Bộ trưởng Bộ Công thương – ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ - ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – ông Đinh La Thăn, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội – bà Phạm Thị Hải Chuyền.

Bộ trưởng Bộ Công Thương – ông Vũ Huy Hoàng sẽ trả lời về nhóm vấn đề phát triển công nghiệp phụ trợ, phát triển công nghiệp chế tạo trong nước, các giải pháp quản lý thị trường, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng hàng giả, buôn lậu.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Quốc hội đã chốt danh sách 4 Bộ trưởng trả lời chất vấn tại kỳ họp này. Ảnh: Ngọc Quang.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình sẽ trả lời sâu vào ba nhóm vấn đề: Thứ nhất là thực hiện cải cách hành chính, giảm thủ tục hành chính gắng với nâng cao chất lượng công vụ; Nhóm vấn đề thứ hai là các giải pháp thực hiện đề án tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ, công chức, khắc phục tình trạng cấp phó quá nhiều ở các cơ quan trung ương, nâng cao năng suất lao động, cải cách chế độ tiền lương. Nhóm vấn đề thứ ba là tổng kết, đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xử lý các biểu hiện tiêu cực trong công tác uy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải – ông Đinh La Thăng sẽ trả lời về tình trạng chung của hạ tầng giao thông; giải pháp đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, giải pháp sớm hoàn thành quốc lộ 1A; giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trong tình hình hiện nay, đặc biệt là tai nạn giao thông đường bộ; trách nhiệm của Bộ và chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Bộ trưởng Đinh La Thăng chuẩn bị trả lời chất vấn lần thứ 2 trong nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Thăng cũng sẽ trả lời về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải.

Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền nhận một số nhóm vấn đề để chất vấn như quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tình hình và công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thực trạng thất nghiệp hiện nay, đặc biệt là sinh viên mới ra trường; giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu, tăng mức trợ cấp xã hội để đảm bảo an ninh xã hội.

Đây là kỳ họp cuối năm, vì vậy sau khi các Bộ trưởng trả lời chất vấn, Thủ tướng sẽ làm rõ thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội.

Tại kỳ họp thứ 7, Bốn Bộ trưởng đã đăng đàn trả lời chất vấn tại Quốc hội, gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh

Trước đó, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội chất vấn 4 Bộ trưởng gồm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - ông Cao Đức Phát; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - ông Nguyễn Bắc Son; Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao - ông Trương Hòa Bình; ông Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Đã ba kỳ họp liên tiếp, bà Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Nguyễn Văn Bình đều không nằm trong danh sách Bộ trưởng trực tiếp trả lời chất vấn tại Quốc hội.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội kết luận 4 vấn đề sau khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời chất vấn như sau:

Thứ nhất, từ nay đến hết năm 2014, hoàn thành việc rà soát, đánh giá lại và có biện pháp chấn chỉnh đối với toàn bộ hệ thống tổ chức bộ máy, biên chế, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để báo cáo Quốc hội.  

Thứ hai, phối hợp với các cấp, các ngành tổng kết, đánh giá toàn diện, khách quan, minh bạch chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung vào các khâu quy hoạch, chính sách tuyển dụng, tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm; xác định yêu cầu về tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực chạy việc, chạy chức, chạy quyền trong công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chính sách về tiền lương, phụ cấp công vụ, cử tuyển đối với cán bộ, công chức cơ sở, cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số, người nghỉ hưu. Đến hết tháng 3/2014, hoàn thành việc ban hành văn bản dưới luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.

Thứ tư, triển khai đồng bộ chương trình tổng thể cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, theo hướng xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả.

Như vậy, đây là kỳ họp Quốc hội thứ 3 liên tiếp, cả Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - ông Nguyễn Văn Bình và Bộ trưởng Bộ Y tế - bà Nguyễn Thị Kim Tiến đều không trực tiếp trả lời chất vấn tại Quốc hội.

Ngọc Quang