Quy định mới về thời gian tập sự giáo viên, giảng viên

12/01/2019 07:44 BÙI NAM
(GDVN) - Cùng là giáo viên có bằng đại học chuyên ngành Toán dạy tại 3 cấp khác nhau thì thời gian tập sự cũng khác nhau.

LTS: Trước những điểm mới về thời gian tập sự, hướng dẫn tập sự giáo viên, thầy Bùi Nam đã đưa ra góc nhìn về vấn đề này.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Ngày 24/12/2018 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Thông tư số: 31/2018/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.

Thông tư trên có hiệu lực từ 08/2/2019.

Trong đó, có nhiều điểm mới về thời gian tập sự, hướng dẫn tập sự giáo viên.

Quy định mới về thời gian tập sự giáo viên, giảng viên (Ảnh minh họa: Báo Giáo dục và Thời đại).

Về đối tượng áp dụng

Ở Khoản 2 điều 1 thì đối tượng áp dụng đối với người trúng tuyển vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên trung học phổ thông hạng III, giáo viên dự bị đại học hạng III và trúng tuyển vào chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III.

Những điểm mới về thời gian tập sự

Thông tư này có quy định mới về thời gian tập sự của giáo viên, giảng viên như sau:

- Đối với giảng viên hạng III, giáo viên trung học phổ thông hạng III, giáo viên dự bị đại học thì thời gian tập sự 12 tháng.

Theo thông tư cũ trước đây giáo viên trung học phổ thông thời gian tập sự của là 9 tháng.

- Đối với giáo viên trung học cơ sở hạng III tập sự 9 tháng.

- Đối với giáo viên mầm non, tiểu học hạng IV thì thời gian tập sự là 6 tháng.

Theo các quy định trên tiếp tục khẳng định việc xếp lương giáo viên mới ra trường theo các hạng cụ thể như giáo viên mầm non, tiểu học (hạng IV), trung học cơ sở (hạng III), trung học phổ thông (hạng III).

Giáo viên nhất định phải có thời gian tập sự

Nhưng, tôi vẫn rất băn khoăn về việc xếp hạng giáo viên mầm non, tiểu học.

Theo đó, giáo viên cho dù có bằng cấp, thời gian học như thế nào đi chăng nữa thì vẫn xếp lương theo hạng IV (có hệ số lương khởi điểm 1,86), giáo viên trung học cơ sở xếp hạng III (hệ số lương khởi điểm 2,1). Điều này khá bất hợp lý về mức lương thực nhận và thời gian tập sự.

Tôi ví dụ như sinh viên học cùng trường đại học sư phạm ngành Toán học nhưng khi công tác, một người dạy tại trường tiểu học thì nhận mức lương có hệ số lương khởi điểm 1,86 (khoảng 2,5 triệu đồng và phụ cấp ưu đãi 35%).

Cũng giáo viên trên dạy tại trường trung học cơ sở thì nhận mức lương có hệ số lương khởi điểm 2,1 (khoảng 2,9 triệu đồng và 30% phụ cấp ưu đãi), còn dạy tại trường học phổ thông thì nhận mức lương cao hơn có hệ số 2,34 (khoảng 3,2 triệu đồng và 30% phụ cấp ưu đãi), chưa tính các khoản trừ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, công đoàn phí…

Như vậy, cũng giáo viên có bằng đại học chuyên ngành Toán trên dạy tại 3 cấp khác nhau thì thời gian tập sự khác nhau như ở mầm non, tiểu học (6 tháng), trung học cơ sở (9 tháng), trung học phổ thông là 12 tháng.

Đây là bất cập lớn, rất tha thiết mong Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét để làm sao việc xếp hạng giáo viên công bằng hơn, hợp lý hơn.

Những trường hợp đặc biệt về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

1. Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

2. Thời gian tiếp tục tập sự được thực hiện ngay sau khi người trúng tuyển đã hết thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, hết thời gian nghỉ ốm, hết thời gian nghỉ không hưởng lương, hết thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định và được người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập xác định thời điểm tiếp tục thực hiện tập sự.

Thưa các thầy cô, thời gian tập sự của giáo viên ở các bậc học bao nhiêu là đủ?

3. Người trúng tuyển làm giáo viên, giảng viên đã thực hiện giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại Điều 2 Thông tư này không phải thực hiện thời gian tập sự.

4. Người trúng tuyển làm giáo viên, giảng viên có bằng tiến sĩ và đã tham gia giảng dạy trong thời gian làm nghiên cứu sinh thì được người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập xem xét rút ngắn thời gian tập sự.

Trong đó, thời gian tập sự được rút ngắn bằng tổng thời gian giáo viên, giảng viên đã tham gia giảng dạy khi làm nghiên cứu sinh.

5. Người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập có trách nhiệm cử viên chức có chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn để hướng dẫn người tập sự (trong đó, một người không hướng dẫn quá hai người tập sự trong cùng một thời gian).

Ở điều này có sự thay đổi, theo thông tư trước đây một người chỉ được hướng dẫn tập sự 1 người duy nhất, thì nay một giáo viên có thể hướng dẫn tối đa 2 người tại cùng thời điểm.

Trường hợp cơ sở giáo dục công lập không có điều kiện để cử viên chức hướng dẫn người tập sự thì báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập đó xem xét, quyết định.

Tài liệu tham khảo:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-31-2018-TT-BGDDT-thoi-gian-tap-su-theo-chuc-danh-giao-vien-trong-co-so-giao-duc-cong-lap-404077.aspx

BÙI NAM