Rà soát, tổng hợp số lượng, thành phần đại biểu theo đúng Đề án tổ chức Đại hội

05/12/2020 06:00 Nhật Minh
GDVN- Văn phòng Chính phủ có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao các bộ, cơ quan, địa phương đã tổ chức thành công Đại hội thi đua các cấp tạo không khí thi đua lao động, sản xuất sôi nổi trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cơ quan chức năng đã tích cực triển khai các công việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X cơ bản đúng kế hoạch, tiến độ và đảm bảo yêu cầu đề ra.

Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Thời gian từ nay đến Đại hội không còn nhiều, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Tổ chức Đại hội rà soát lại các công việc sắp tới để tổ chức triển khai hiệu quả, chu đáo, lưu ý một số nhiệm vụ sau đây:

Công tác tổ chức Đại hội cần bảo đảm an ninh, an toàn, trang trọng, tạo dấu ấn mạnh mẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Các công việc tổ chức phải được phân công cụ thể, chi tiết cho các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Rà soát, tổng hợp số lượng và thành phần đại biểu theo đúng Đề án tổ chức Đại hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cần lưu ý công tác lễ tân, phương án di chuyển, đón tiếp đại biểu bảo đảm chu đáo, khoa học, an toàn, nhất là đề phòng dịch bệnh COVID-19.

Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, an toàn cháy nổ, đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Đại hội.

Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm; bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời chăm sóc y tế đối với các Đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc là sự kiện chính trị có quy mô lớn và ý nghĩa quan trọng nhằm phát động phong trào thi đua trong quần chúng, các cấp, các ngành, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội, đa dạng hóa hình thức thể hiện, cách thức xây dựng gương điển hình tiên tiến nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Nhật Minh