Sắp vận hành Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa

02/10/2014 07:04 Ngọc Quang
(GDVN) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, sớm đưa Trung tâm này vào hoạt động cuối năm 2015 .

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn (giai đoạn 1), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, sớm đưa Trung tâm này vào hoạt động cuối năm 2015 để nâng cao hiệu quả của công tác ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, giảm thiệt hại về người và tài sản khi có tình huống đột biến lớn xảy ra.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn nghiên cứu, phối hợp với Bộ, ngành liên quan hoàn chỉnh, thiết kế hệ thống thông tin liên lạc của Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn theo hướng mở; lưu ý hạ tầng trang thiết bị liên lạc, điện, nước phải đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn kịp thời, chính xác trong mọi trường hợp, kể cả khi có thảm họa, sự cố lớn.

Cùng với việc khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt thiết bị, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn báo cáo Bộ Quốc phòng bổ sung tổ chức, biên chế, xây dựng nguồn nhân lực vận hành Trung tâm chỉ huy điều hành hoạt động.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn khẩn trương hoàn thiện xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Quốc gia đào tạo, huấn luyện và thao trường diễn tập tổng hợp phòng chống ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngọc Quang