Sẽ giảm mạnh số lượng công chức, viên chức trong biên chế nhà nước

06/12/2014 13:03 Ngọc Quang
(GDVN) - Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2014 yêu cầu các Bộ, ngành địa phương tuyển mới không quá 50% số biên chế nghỉ hưu.

Cụ thể, Chính phủ  yêu cầu Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành, địa phương quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương của Chính phủ không tăng thêm biên chế công chức, viên chức năm 2015, kể cả thành lập thêm tổ chức mới hoặc giao bổ sung nhiệm vụ mới (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền lập thêm trường học, bệnh viện, mà không tự cân đối được biên chế, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Y tế thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét); chỉ tuyển dụng mới không quá 50% số biên chế nghỉ hưu và tinh giản, 50% còn lại trừ vào chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2015.

Năm 2015, các bộ, ngành, địa phương chỉ được tuyển mới biên chế không quá 50% số lượng nghỉ hưu.

Các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng các giải pháp chủ yếu điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 của các cấp, các ngành và địa phương mình; hoàn thiện báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; triển khai xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Các Bộ, cơ quan, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân và doanh nghiệp; đồng thời chấn chỉnh khâu tổ chức thực hiện, xử lý nghiêm khắc tình trạng cán bộ, công chức lợi dụng vị trí công việc gây phiên hà, sách nhiễu đối với nhân dân và doanh nghiệp; thực hành tiết kiệm, hạn chế tối đa việc đi công tác nước ngoài bằng ngân sách nhà nước; chống lãng phí, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn; khẩn trương đề xuất danh mục các dữ liệu cơ bản liên quan đến người dân trong phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan mình và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp về dân số của Chính phủ. 

Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ vào chiều 1/12, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Nguyễn Văn Nên cho biết: "Về tổ chức, bộ máy, Chính phủ thống nhất năm 2015 không tăng biên chế, trước mắt chưa thể giảm được ngay thì cũng không tăng. Còn với những biên chế giảm tự nhiên (nghỉ hưu) thì các đơn vị có thể bổ sung để bảo đảm công việc, cân đối điều hành trong phạm vi từng đơn vị nhưng cũng không quá 50% số đã nghỉ hưu, 50% biên chế còn lại phục vụ cho yêu cầu, nhiệm vụ mới phát sinh. Tinh thần đó thể hiện sự quyết liệt thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về tổ chức bộ máy".

Ngọc Quang