Sống cạnh... đàn cọp tại Thanh Hóa

15/04/2012 07:44
Đàn cọp hơn chục con, lừng lững đi lại trong trại nuôi nhốt nằm giữa khu dân cư thuộc xã Xuân Tín, H.Thọ Xuân, Thanh Hóa khiến chúng tôi không khỏi rợn sống lưng.