Ta bức địch bỏ vị trí bắc sân bay Mường Thanh thế nào?

06/05/2014 07:12 Diện Hứa (sưu tầm)
(GDVN) -Bài báo được viết 60 năm trước, nói về trận chiến quyết liệt giữa ta và địch để giành lấy vị trí chiến lược, quan trọng bậc nhất ở cứ điểm Điện Biên...

Đó là bài báo số 143, ngày 19/4/1954, của báo "Quân đội nhân dân". Nhân kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, xin trích lại bài báo để độc giả hiểu thêm về chiến lược của quân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tiêu diệt 1 đại đội và 2 trung đội địch, một tăng 18 tấn, đánh chiếm một nửa sân bay về phía bắc. Trận địa ta đã xuyên qua sân bay Mường Thanh.
 
Cuộc bao vây kiên trì và ác liệt

Vị trí Bắc sân bay Mường-thanh là một trong những cứ điểm quan trọng địch dùng để bảo vệ sân bay. Chúng đóng ở đây gần một đại đội và một trung đội lê dương, một trung đội ngụy dù. Quân ta đã một lần tiêu diệt vị trí này, vì sự quan trọng của nó nên địch đã liều chết phản kích chiếm lại, ngày đêm ra sức củng cố công sự.

Trận địa phòng không 12,7mm tại Điện Biên Phủ  (Ảnh tư liệu).

Quân ta ngày đêm kiên trì bao vây chặt vị trí. Địch gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dầu vị trí chỉ cách Mường-thanh một cây số rưỡi, bọn chỉ huy địch đã phải huy động tới 2 đại đội có 2 tăng yểm hộ để mang có 25 thùng nước và đồ hộp cho bọn bị vây trong vị trí. Chúng đã bị bắn chết 25 tên.

Luôn trong 4 ngày (13 đến 16/4) quân ta từ phía Tây và phía Đông sân bay giáp bờ sông Mường-thanh phát triển dần trận địa ra sân bay. Địch luôn luôn điều động quân, nhất là ban đêm ra phá trận địa. Ta càng tiến sát vào sân bay, cuộc giao chiến càng kịch liệt, sinh lực địch bị sát thương một số khá lớn. Đêm 16/4, trận địa ta đã từ Đông thông suốt sang phía Tây; nhiều giao thông hào chiến đấu của ta đã gặp nhau ở giữa sân bay, cắt cả phía bắc sân bay thành từng mảnh, thực tế biến khẩu hiệu: "thọc sâu vào dạ dày địch" thành "cắt đứt dạ dày địch".  

Cuộc đánh quân tiếp viện

Trước nguy cơ bị tiêu diệt, bọn địch ở phía Bắc sân bay định bí mật rút vào hồi 3h sáng ngày 18/4, đồng thời ở Mường-thanh địch cũng cho tiếp viện lên đón. Quân ta lập tức chặn đánh. Địch cuống cuồng chạy dồn sang phía Đông liền bị pháo ta bắn chặn, lại xô nhau chạy dạt về phía Tây. Bọn địch đã thoát ly công sự chạy tóe vào trận địa chặn viện của ta lại bị các cỡ hỏa lực ta quật chết và bị thương một số lớn. Bọn sống xót lại chạy vào đồn. Quân ta bao vây chặt.

Địch ở Mường-thanh cho 2 đại đội và 3 xe tăng lên đón bọn ở vị trí rút lui, chúng bị đánh lui. Trọng pháo ta liền bắn chết và bị trọng thương một số lớn. Một tăng 18 tấn bị bắn hỏng.

Đến 6 giờ 30 sáng, bọn chỉ huy ở Mường-thanh lại tăng thêm một đại đội nữa cho toán quân cứu viện. Bọn trong đồn liều chết chạy ra. Quân ta liền đột nhập vào đồn. Địch tiến thoái lưỡng nan: Lui về đồn cũng bị đánh, chạy về Mường-thanh  cũng bị đánh nên rất rối loạn bị ta tiêu diệt một số lớn và bắt sống một số. Bọn viện binh ở Mường-thanh lên bốn đợt tất cả xong cũng bị đánh lui và thiệt hại. Trọng pháo ta lại bắn chúng chết và bị thương một số. Chúng bỏ chạy tán loạn về Mường-thanh. Đến 8 giờ sáng 18-4, quân ta hoàn toàn làm chủ đồn. Xác địch ngổn ngang tại trận địa.

Kết quả trận đánh và bài học lớn

Đây là một trận thắng quan trọng. Gần hết một đại đội và một trung đội lê dương (1/2REI) cùng một trung đội dù ngụy (5BPVN) bị diệt. Nếu tính cả bọn viện binh địch bị chết và bị thương vì pháo ta và bọn ra phá trận địa ta từ phía Đông trong các trận ngày 13, 14, 15 thì tổng số địch chết và bị thương đến 500 tên.

Quân ta đã chiếm được một cứ điểm quan trọng, chiếm được một nửa sân bay về phía Bắc. Trận địa ta cũng tiến thêm được 700 thước về phía Mường-thanh. Bài học tiêu diệt vị trí Bắc sân bay Mường-thanh đã cho ta thấy:

1- Chủ trương ngày càng thắt chặt trận địa tiến công và bao vây địch là rất đúng.
Trận địa ta càng tiến gần địch, càng phải đánh nhiều cuộc phản kích gay go của địch, nhưng đồng thời cũng tạo cho chúng ta nhiều điều kiện thuận lợi để tiêu diệt giặc.
2- Chủ trương đánh lấn và tinh thần kiên trì chiến đấu cũng rất đúng. Các đơn vị đã kiên trì chiến đấu quanh vị trí Bắc sân bay đều có công.
Sau chiến thắng này, quân ta lại có lợi thế hơn trước. Chúng ta cần:
1- Ra sức củng cố và phát triển trận địa
2- Ra sức hoạt động nhỏ để sát thương nhiều địch
3- Ra sức bắn phá máy bay triệt đường tiếp tế và tiếp viện của địch.
4- Ra sức đoạt nhiều dù tiếp tế của địch, gây cho chúng thêm nhiều điều kiện thuận lợi để tiêu diệt thêm nhiều địch hơn nữa.
 
Bài viết này lấy nguồn từ cuốn sách "Tòa soạn Tiền Phương trong rừng Mường Phăng", nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Diện Hứa (sưu tầm)