Tập đoàn công nghệ Rostec Nga: năm 2013 thu nhập 30 tỷ USD

10/07/2014 13:40 Việt Dũng
(GDVN) - Thu nhập trên có đóng góp lớn của lĩnh vực điện tử quốc phòng và hàng không, đáng chú ý là cung ứng 30% sản phẩm titan trên toàn cầu.
Nhà máy sản xuất titan của Tập đoàn công nghệ Rostec Nga

Tờ "Công nghiệp quốc phòng Jane's" Anh đưa tin cho biết, Tập đoàn công nghệ Rostec Nga ngày 20 tháng 6 công bố báo cáo tài chính cho biết, tổng thu nhập năm 2013 của công ty là 1.040 tỷ rúp (30 tỷ USD), lợi nhuận là 40 tỷ rúp.

Thu nhập các lĩnh vực điện tử quốc phòng (chủ yếu là công ty KRET) và hàng không của Tập đoàn công nghệ Rostec đã lần lượt tăng 14% và 15%, là điểm tăng trưởng thu nhập quan trọng.

Tiêu thụ xuất khẩu của tập đoàn đã đạt kỷ lục 255 tỷ rúp. Đầu tư cho nghiên cứu phát triển của Tập đoàn công nghệ Rostec đã tăng 41% so với năm 2012, đạt 133 tỷ rúp.

Nguồn vốn cho những đầu tư này đến từ ngân sách và vốn ngoài ngân sách, chủ yếu dùng để thực hiện chương trình đầu tư phức tạp, hiện đại hóa, xây dựng lại và hiện đại hóa công trình sản xuất, phát triển sản phẩm mới và triển khai hoạt động nghiên cứu phát triển.

Năm 2013, sản phẩm dân dụng chiếm 55% thu nhập tập đoàn. Công ty sản phẩm dân dụng chính là công ty liên hợp chế tạo Boeing Ural, tập đoàn có kế hoạch đến năm 2016 nâng lượng cung ứng sản phẩm titan của máy bay Boeing tăng lên gấp đôi; công ty con là công ty Avisma, cung ứng 30% sản phẩm titan trên toàn cầu.

Báo cáo tài chính năm 2013 của Tập đoàn công nghệ Rostec phản ánh thành công kết quả tái cơ cấu của tập đoàn, đồng thời tiến hành định vị chính xác trong lĩnh vực phát triển thị trường mới.

Năm 2013, tập đoàn bắt đầu quá độ sang một giai đoạn chiến lược phát triển mới, đã thể hiện tính hiệu quả trong quản lý, minh bạch tài chính và đổi mới phát triển công nghiệp của tập đoàn.

Tập đoàn công nghệ Rostec không ngừng tăng cường khả năng nghiên cứu, hiện đại hóa, xây dựng doanh nghiệp công nghệ cao mới, bao gồm hợp tác với đối tác hợp tác nước ngoài, tất cả những biện pháp này đều làm cho tập đoàn sản xuất ra nhiều hơn sản phẩm quân dụng và dân dụng chất lượng cao, đồng thời tăng cường thị phần của sản phẩm công nghệ cao Nga trên thị trường thế giới.

Việt Dũng