Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

20/09/2019 06:12 Nhật Minh
(GDVN) - Ông Phạm Anh Tuấn được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại Quyết định 1229/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhật Minh