Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề ra bảy yêu cầu để phát triển CNTT - TT

21/06/2013 07:26 Hoàng Lực
(GDVN) - Tham dự Diễn đàn Cấp cao CNTT – TT Việt Nam 2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định vai trò kinh tế quan trọng của ngành Công nghệ thông tin – Truyền thông và đề ra 7 yêu cầu phát triển CNTT – TT thời gian tới.

Hôm qua 20/6, Diễn đàn Cấp cao CNTT – TT Việt Nam 2013 (Vietnam ICT Summit 2013) với chủ đề: “CNTT – nền tảng của phương thức phát triển mới, nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia” diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban KHCN và Môi trường của Quốc hội, Bộ KHCN. 

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama cũng tham dự Diễn đàn với tư cách khách mời quốc tế đặc biệt. 


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam năm 2013


Tham dự Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam năm 2013, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, công cuộc Đổi mới của Việt Nam nhứng năm qua đạt nhiều thành tựu to lớn, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nghèo, kém phát triển, vươn lên nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. 


Thủ tướng cũng khẳng định vai trò to lớn của việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấy nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Hơn mười năm qua, công nghệ thông tin đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có tốc độ tăng trưởng và hiệu quả cao, đóng góp trực tiếp gần 7% GDP, đồng thời có tác động lan tỏa thúc đẩy phát triển nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Hạ tầng viễn thông và dịch vụ viễn thông Việt Nam đang từng bước phát triển để ngang tầm khu vực và thế giới. Việt Nam đã có vị trí trên bản đồ công nghệ thông tin thế giới” .

Thủ tướng cho rằng, công nghệ thông tin là một lợi thế phát triển đặc biệt của Việt Nam trên nền tảng nguồn nhân lực trẻ, dồi dào và được đào tạo cơ bản. Công nghệ thông tin cũng góp phần quyết định việc thực hiện thành công 3 đột phá chiến lược gồm hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng đồng bộ gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Để công nghệ thông tin thực sự trở thành nền tảng của phương thức phát triển mới, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu cùng triển khai một số nội dung nhiệm vụ giải pháp chủ yếu.

Thứ nhất nâng cao nhận thức, quán triệt quan điểm công nghệ thông tin là một nền tảng của phương thức phát triển mới trong các cấp quản lý, các ngành kinh tế xã hội, trong mỗi doanh nghiệp và toàn xã hội. Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh và quản lý hướng tới mục tiêu nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia, coi đây là con đường ngắn nhất để Việt Nam tiến kịp các nước phát triển – tiến cùng thời đại.

Thứ hai xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia, ban hành chuẩn thông tin quốc gia bảo đảm khả năng kết nối liên thông, đồng bộ, chú trọng công tác an ninh, an toàn và bảo mật thông tin quốc gia.

Thứ ba đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, làm chủ các bí quyết, giải pháp công nghệ mới. Ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương, doanh nghiệp và của cả quốc gia.

Thứ tư xây dựng cơ chế chính sách tạo thuận lợi và hiệu quả cao nhất nhằm bảo đảm việc ứng dụng công nghệ thông tin trở thành một yêu cầu tiên quyết trong mọi ngành, mọi lĩnh vực, mọi công trình, dự án đầu tư,… trong tiến trình phát triển.

Thứ năm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển thị trường công nghệ thông tin, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển, tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và xây dựng năng lực canh tranh vươn ra thị trường nước ngoài. 

Thứ sáu 
tăng cường hợp tác quốc tế, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguôn lực của người Việt Nam ở nước ngoài để phát triển công nghệ thông tin.

Thứ bảy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin được coi là nhiệm vụ quan trọng của toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội. Người đứng đầu tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về triển khai ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. 

Kỳ vọng gì vào phiên chất vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc?

Kỳ vọng gì vào phiên chất vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc?

Hoàng Lực