Thủ tướng phê chuẩn ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

11/05/2013 06:59 H.C.Q
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu ông Chu Ngọc Anh – Nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.
Ngày 10/5, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn việc bầu, miễn nhiễm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Chu Ngọc Anh - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Cụ thể, Thủ tướng quyết định phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Chu Ngọc Anh (SN 1956, quê ở Hà Nội) - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.


Trước đó, ngày 3/4, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, các quyết định của Bộ Chính trị, ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đối với chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 đã được công bố. Theo đó, Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đối với ông Hoàng Dân Mạc.


Đồng thời, theo Công văn số 5211 - CV/VPTW ngày 21/3/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến Kết luận của Bộ Chính trị đồng ý về việc ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 


Ông Chu Ngọc Anh tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2010 - 2015, giới thiệu ông Chu Ngọc Anh để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Thực hiện quy trình nhân sự chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh từ nguồn nhân sự tại chỗ theo ý kiến của Ban Bí thư.


Cũng trong ngày 10/5, Thủ tướng cũng đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hoàng Dân Mạc, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, để nhận nhiệm vụ mới.


Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Quang Thao, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Phạm Quang Thao được điều động về nhận nhiệm vụ là Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

H.C.Q