Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thanh Ngọc làm Chủ tịch tỉnh Tây Ninh

10/09/2020 06:22 Nhật Minh
GDVN- Ông Nguyễn Thanh Ngọc có trình độ chuyên môn cử nhân luật, cao cấp chính trị, chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước.

Tại Quyết định 1381/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc sinh năm 1969, quê quán tỉnh Long An. Ông có trình độ chuyên môn cử nhân luật, cao cấp chính trị, chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước.

Trước khi trở thành chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Ngọc từng trải qua các chức vụ công tác: chánh Văn phòng Tỉnh ủy, bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhật Minh