Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh An Giang

12/10/2018 06:18 Nhật Minh
(GDVN) - Theo đó, ông Trần Anh Thư được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.

Tại Quyết định 1331/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Anh Thư, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nhật Minh