Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự

15/10/2018 06:26 Đỗ Thơm
(GDVN) - Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15/10 - 17/10/2018.

Tại phiên họp họp thứ 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, có nội dung cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội và công tác nhân sự.

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau đây:

Ảnh tư liệu: TTXVN

1.Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2019.

Giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2016-2020.

Giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH13 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Cho ý kiến các báo cáo về: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương.

Đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.

Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019 – 2021 (trong đó có đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020).

Cho ý kiến về nguồn kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2017 (nếu có).

3. Cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

4. Cho ý kiến về các báo cáo về: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018.

5. Xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản.

Thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước.

6. Cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

7. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội và cho ý kiến về công tác nhân sự.

Đỗ Thơm