Tiểu sử 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

28/01/2016 12:12 Theo VOV
(GDVN) - Sáng nay (28/1/2016), tại phiên bế mạc Đại hội Đảng XII, Đoàn Chủ tịch đã công bố kết quả bầu cử Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí.

1. Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày sinh: 14/4/1944

Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Tôn giáo: Không

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI,XII; tham gia Thường trực Bộ Chính trị (8/1999-4/2001)

- Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

- Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII.

- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI,XII

Ngày vào đảng: 19/12/1967

Ngày chính thức: 19/12/1968

Trình lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sỹ Chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng); Ngữ văn.

2. Trần Đại Quang

Đại tướng Trần Đại Quang, 60 tuổi, Bộ trưởng Bộ Công an

Ngày sinh: 12/10/1956

Quê quán: Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI.

- Ủy viên Bộ Chính trị; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an.
Ngày vào đảng: 26/7/1980

Trình lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sỹ Luật

3. Nguyễn Thị Kim Ngân

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, 62 tuổi, Bến Tre, Phó Chủ tịch Quốc hội

Ngày sinh: 12-4-1954

Quê quán: Xã Châu Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: không

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI.

- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ngày vào đảng: 9-12-1981

Ngày chính thức: 9-12-1982

Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế; Cử nhân chính trị

4. Ngô Xuân Lịch

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, 62 tuổi, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Ngày sinh: 20/4/1954

Quê quán: Xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI

- Bí thư Trung ương Đảng.

- Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

5. Tô Lâm

Thượng tướng Tô Lâm, 59 tuổi, Thứ trưởng Bộ Công an

Ngày sinh: 10-7-1957

Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

6. Nguyễn Xuân Phúc

Ông Nguyễn Xuân Phúc, 62 tuổi, Phó Thủ tướng Chính phủ

Ngày sinh: 20/07/1954

Quê quán: Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Ngày vào đảng: 12/5/1982

Trình độ học vấn: Đại học Kinh tế

Tóm tắt quá trình công tác

5/2002: Đại biểu Quốc hội khóa XI.

1/6/2006: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

2007: Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

1/2011: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

8/2011: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII được bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

7. Nguyễn Thiện Nhân

Ông Nguyễn Thiện Nhân, 63 tuổi, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ngày sinh: 12-6-1953

Quê quán: Xã Phương Trà, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: không

Chức vụ:

- Ủy viên Bộ Chính trị

- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày vào đảng: 4-1-1980

Chuyên môn: Giáo sư – Tiến sỹ

8. Đinh Thế Huynh

Ông Đinh Thế Huynh, 63 tuổi, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày sinh: 15/5/1953

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nam Định

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X, XI.

- Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ngày vào đảng: 8/8/1974

Trình lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Tiến sỹ báo chí

9. Phạm Minh Chính

Ông Phạm Minh Chính, 58 tuổi, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ngày sinh: 10-2-1958

Quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Học vấn: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ: Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (từ tháng 4-2015)

10. Tòng Thị Phóng

Bà Tòng Thị Phóng, 62 tuổi, Phó Chủ tịch Quốc hội

Ngày sinh: 10/2/1954

Quê quán: Phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Dân tộc: Thái

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Khoá VIII, IX, X, XI

- Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XI

- Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X

- Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa XII, XIII

Ngày vào đảng: 20/11/1981

Trình lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật

11. Vương Đình Huệ

Ông Vương Đình Huệ, 59 tuổi, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Ngày sinh: 15/03/1957

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ban chấp hành

Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Ngày vào đảng: 09/03/1984

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

12. Trần Quốc Vượng

Ông Trần Quốc Vượng, 63 tuổi, Chánh văn phòng Trung ương Đảng

Ngày sinh: 05/02/1953

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Thái Bình

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Ngày vào đảng: 20/08/1979

Đại biểu Quốc hội khóa: XII, XIII

13. Phạm Bình Minh

Ông Phạm Bình Minh, 57 tuổi, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ngày sinh: 26/03/1959

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, Nam Định

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngoại giao chuyên ngành quan hệ quốc tế và Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng; Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Ngày vào đảng:19/05/1984

Đại biểu Quốc hội khóa: XIII

14. Trương Thị Mai

Bà Trương Thị Mai, 58 tuổi, Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội

Ngày sinh: 23/01/1958

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hành chính công, Cử nhân Luật, Cử nhân lịch sử

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 11/10/1985

16. Trương Hòa Bình

Ông Trương Hòa Bình, 61 tuổi, Chánh án TANDTC

Ngày sinh: 13/4/1955

Quê quán: Long Đước Đông, Cần Giuộc, Long An

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ:

- Bí thư Trung ương Đảng.

- Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Ngày vào đảng: 15/11/1973

Ngày chính thức: 15/8/1974

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Luật học, Đại học Bách khoa, Đại học An ninh

15. Nguyễn Văn Bình

Ông Nguyễn Văn Bình, 55 tuổi, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày sinh: 4/3/1961

Quê quán: Phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Học vấn: Tiến sĩ khoa học

Chức vụ: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tháng 7-2011)

17. Võ Văn Thưởng

Ông Võ Văn Thưởng, 46 tuổi, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM

Sinh ngày 13/12/1970 tại Hải Dương, lớn lên tại Măng Thít, Vĩnh Long. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ triết học, cao cấp lý luận chính trị.

Tháng 9/2006, Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông giữ chức Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tháng 11/ 2006, ông được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Tháng 7/ 2007, ông được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XII đơn vị bầu cử tỉnh Vĩnh Long. Tháng 1/2011, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI.

Tháng 8/2011, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, sau đó được điều động về TPHCM làm phó Bí thư thường trực Thành uỷ thay ông Nguyễn Văn Đua nghỉ hưu.

Ngày 17/10/2015, ông được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

18. Đinh La Thăng

Ông Đinh La Thăng, 56 tuổi, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Ngày sinh: 10/09/1960

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Bình, huyện Ý Yên, Nam Định

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế, Cử nhân Tài chính kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Ngày vào đảng: 15/09/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: XI, XIII

19. Hoàng Trung Hải

Ông Hoàng Trung Hải, 57 tuổi, Phó Thủ tướng Chính phủ

Ngày sinh: 27/09/1959

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Hệ thống điện, Sau ĐH về Hệ thống điện

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

Ngày vào đảng: 20/11/1990

Nơi ứng cử: Thái Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: VIII,XI,XIII

Theo VOV