Tổng Bí thư gặp mặt đại biểu phụ nữ Quân đội

14/12/2011 11:21 Theo VOV
Phụ nữ Quân đội đã có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và của Quân đội.
Phụ nữ Quân đội đã có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và của Quân đội.

Chiều tối 13/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật các nữ đại biểu tiêu biểu nhân dịp về Hà Nội tham gia Đại hội Phụ nữ Quân đội lần thứ 5.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu phụ nữ Quân đội
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả hoạt động phong trào phụ nữ Quân đội trong thời gian qua. Trong đó, nổi bật là phụ nữ Quân đội đã tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Quân đội, Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các đoàn thể quần chúng phát động.

Phụ nữ Quân đội đã có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và của Quân đội. Với hơn 90.000 hội viên, 5 năm qua, cùng với phong trào thi đua quyết thắng của các đơn vị, chị em đã hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Phụ nữ Quân đội còn tập trung đẩy mạnh các hoạt động xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực phụ nữ Quân đội có bước phát triển về chất, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Đã có nhiều nỗ lực trong các hoạt dộng thực hiện vai trò đại diện quyền làm chủ của phụ nữ, nhằm nâng cao vị thế chính trị của phụ nữ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Trong nhiệm kỳ tới, phụ nữ Quân đội sẽ tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động đảm bảo ngày càng có chất lượng và hiệu quả.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những cố gắng của chị em phụ nữ Quân đội trong nhiệm kỳ qua. Các chị là những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chăm lo hạnh phúc gia đình.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong mọi giai đoạn cách mạng, các bà, các mẹ nói chung và phụ nữ Quân đội luôn thể hiện được vai trò xung kích, tiếp nối truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu, khí phách anh hùng của dân tộc.

Tổng Bí thư cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh những thuận lợi đất nước cũng đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, phụ nữ Quân đội cần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua, làm cho những phong trào đó thực sự mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và đơn vị.

Không ngừng nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong quân đội thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, tiếp tục là một trong những lực lượng tạo nên sức mạnh của Quân đội.  

Tổng Bí thư cũng chúc Đại hội Phụ nữ Quân đội lần thứ 5 thành công tốt đẹp, đề ra được phương hướng mục tiêu hành động trong thời gian tới, đóng góp vào thành công chung của Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 11 sẽ tổ chức vào năm tới.

Theo VOV