Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng TP.HCM thành trung tâm kinh tế Đông Nam Á

14/10/2015 12:47 Thế Quân
(GDVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị xây dựng TP.HCM trở thành một trong những trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại của khu vực Đông Nam Á.

Sáng ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM đã chính thức khai mạc tại Hội trường TP.HCM.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ban ngành ở trung ương, các địa phương trong cả nước đã đến dự.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã nhấn mạnh: Đại hội này có nhiệm vụ to lớn trước Đảng bộ và nhân dân TP.HCM trong việc tập trung trí tuệ, thảo luận và quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chủ động vượt quá thách thức, nắm bắt thời cơ, giữ vững, ổn định chính trị của TP.HCM để phát triển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ (ảnh: BTC)

Trong đó, trọng tâm trong nhiệm kỳ mới của TP.HCM là tiếp tục đổi mới cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng nền kinh tế theo chiều sâu, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển nhanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Để hoàn thành trọng trách nặng nề trên, ông Lê Hoàng Quân yêu cầu: Mỗi đại biểu tham dự Đại hội cần phải phát huy tinh thần tự giác, nghiêm túc, tập trung trí tuệ để Đại hội được thành công tốt đẹp.

Trong báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đã chỉ rõ: Bên cạnh những thành tựu, thành tích đã đạt được như xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, kéo giảm mức sống chênh lệch giữa nông thôn và thành thị xuống nhiều lần, thì TP.HCM vẫn còn có những mặt hạn chế, yếu kém trong 5 năm qua.

Đó là: Tăng trưởng kinh tế không đạt được như chỉ tiêu đề ra, tăng trưởng chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chậm đầu tư công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp vận tải.

Chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập và phát triển, khoa học và công nghệ chưa thực sự là động lực để phát triển.

Các chương trình được xác định là đột phá của TP.HCM thì có chương trình vẫn chưa đạt hiệu quả như: kẹt xe, ô nhiễm môi trường chuyển biến chậm, ngập nước gay gắt hơn. Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cũng đã thừa nhận công tác đánh giá cán bộ vẫn còn là khâu yếu, tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu đối với người dân vẫn còn xảy ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội (Ảnh: BTC)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm của cả nước, Sự thành công của Đại hội này sẽ góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sắp tới.

Trong 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng TP.HCM vẫn tiếp tục phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Vai trò đầu tàu nền kinh tế của khu vực và cả nước vẫn tiếp tục được giữ vững và phát huy, huy động được một nguồn lực lớn của xã hội dành cho đầu tư phát triển, giữ vững và ổn định chính trị, an ninh trật tự và an toàn xã hội, đảm bảo thế trận lòng dân, góp phần chung vào sự phát triển của cả nước.

Nhiệm kỳ tới, tình hình diễn biến thế giới sẽ vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu rất cao cho đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng. Chính vì vậy, việc xây dựng TP.HCM trở thành một trong những trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á là nhiệm vụ nặng nề, nhưng vẫn rất vẻ vang cho TP.HCM.

Do đó, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội sẽ thảo luận 7 nội dung, như: Nhận thức đủ về vai trò đặc biệt quan trọng của TP.HCM, huy động cao nhất các nguồn lực, tiềm năng để tạo đột phá trong phát triển kinh tế, làm tốt công tác quy hoạch, đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị mà nhất là giao thông, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ khối đại đoàn kết toàn dân.

Chiều nay, các đại biểu sẽ họp tại Hội trường để nghe các báo cáo của Đoàn Chủ tịch để kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy khóa IX, thảo luận tại tổ về các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Thế Quân