Tổng Bí thư yêu cầu đánh giá về hạn chế, bất cập trong công tác bầu cử

18/07/2016 15:07 Ngọc Quang
(GDVN) - Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Thành công của cuộc bầu cử một lần nữa khẳng định ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của nhân dân ta".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, do Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức sáng 18/7 tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, theo báo cáo của Hội đồng bầu cử Quốc gia, sau hơn 4 tháng chuẩn bị khẩn trương và tích cực, cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệmkỳ 2016-2021 trên toàn quốc vào 22/5/2016 đã thành công tốt đẹp.

Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, thực sự là ngày hội của cả nước, là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thành công của cuộc bầu cử một lần nữa khẳng định ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của nhân dân ta, thể hiện niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Tổng Bí thư ghi nhận thành công của cuộc bầu cử, đồng thời yêu cầu đánh giá về hạn chế, bất cập để thực hiện tốt hơn ở kỳ bầu cử sau. ảnh: TTXVN.

Theo Tổng Bí thư, điều đáng lưu ý là cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đất nước ta có nhiều thời cơ, thuận lợi, đồng thời có không ít khó khăn, thách thức.

Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Trung ương, sự vào cuộc tích cực của Hội đồng bầu cử Quốc gia; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể nhân dân.... đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử.

“Phải làm rõ những ai dung túng cho sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh”

Tổng Bí thư chỉ rõ: “Chúng ta đã làm tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, cơ bản đã giới thiệu được những người tiêu biểu về đức, tài xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân”.

Theo Tổng Bí thư, tiếp theo thành công rực rỡ của Đại hội lần thứ XII của Đảng, thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng; góp phần củng cố và tăng thêm lòng tin của nhân dân với Đảng, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đồng thời tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, xây dựng các cơ quan đại diện có đủ năng lực hoạt động với chất lượng, hiệu quả cho chính quyền các cấp trong nhiệm kỳ tới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chính quyền do nhân dân bầu ra sẽ gắn bó mật thiết với nhân dân, bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân; tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân, vì nhân dân phục vụ”.

“Đã chạy chức, chạy quyền thì chẳng mấy ai chịu lỗ”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ một số vấn đề cần được đánh giá kỹ để rút kinh nghiệm và đề nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá bổ sung thêm để bảo đảm tổng kết đầy đủ, toàn diện và sâu sắc về quá trình chuẩn bị, tổ chức tiến hành cuộc bầu cử.

Làm rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được, phân tích sâu hơn những hạn chế, bất cập và có những đề xuất, kiến nghị cụ thể để các cơ quan có thẩm quyền đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thiện pháp luật, nhằm nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, tiến hành bầu cử trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Tổng Bí thư lưu ý, vui mừng với kết quả bầu cử, đồng thời cũng nhận rõ nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi Quốc hội và HĐND các cấp phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Mỗi đại biểu cần nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, góp phần vào thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của nhân dân và cử tri cả nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trước mắt cần chuẩn bị tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV – một kỳ họp hết sức quan trọng với nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định công tác nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2016 và một số nội dung quan trọng khác.

Ngọc Quang