Trung ương đòi Quảng Ngãi trả gần 24 tỉ đồng

01/12/2013 08:11 Theo Tuổi Trẻ
(GDVN) - Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi phải trả lại cho ngân sách trung ương 23,7 tỉ đồng tiền hỗ trợ xây dựng nhà theo quyết định 167 vì không giải ngân theo đúng quy định.

Năm 2013, kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà 167 cho hộ nghèo từ trung ương phân bổ cho Quảng Ngãi 47 tỉ đồng để xây dựng 6.723 căn nhà.

Đến nay, Quảng Ngãi mới xây dựng được 3.330 căn với tổng số tiền giải ngân từ nguồn ngân sách trung ương là 23,3 tỉ đồng (7 triệu đồng/hộ), còn 3.393 căn chưa xây dựng, tương đương 23,7 tỉ đồng chưa giải ngân. Số hộ này có nguy cơ không được hỗ trợ vì theo quyết định 167, cuối năm 2013 chương trình này sẽ đánh giá, tổng kết.

Lý giải về nguyên nhân này, lãnh đạo các huyện cho rằng do huyện chỉ mới được phân bổ số tiền 8,4 triệu đồng/nhà, so với mức quy định 24 triệu đồng/nhà là quá ít, hộ nghèo không đủ tiền làm nhà. Nếu giải ngân, người dân sẽ chi tiêu vào việc khác, không đầu tư làm nhà, không có nhà để quyết toán. Còn nguồn vốn khác là vốn vay ngân hàng (8 triệu đồng/hộ), doanh nghiệp hỗ trợ (7 triệu đồng/hộ) không được cấp nên huyện không thể triển khai thực hiện làm nhà 167 cho các hộ nghèo.

Theo Tuổi Trẻ