Tướng Lương Tam Quang nói về "cuộc cách mạng" tinh gọn bộ máy của ngành Công an

07/08/2018 18:48 QUỐC TOẢN
(GDVN) -Tổ chức bộ máy của Bộ Công an gồm các đơn vị cấp Cục, so với bộ máy tổ chức cũ, giảm 6 Tổng Cục, giảm gần 60 đơn vị cấp Cục và gần 300 đơn vị cấp Phòng...

Ngày 7/8, Bộ Công an tổ chức họp báo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Nghị định 01/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an có hiệu lực ngay từ thời điểm ký (ngày 6/8).

Theo ông Quang, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an không thay đổi, thêm vào đó, nhiệm vụ có phần nặng nề hơn. 

Về tổ chức, bộ máy Bộ Công an được xây dựng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” làm cơ sở cho việc bố trí lực lượng và thực hiện tinh giản biên chế, tập trung đầu tư cho đơn vị trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở. 

Thiếu tướng Lương Tam Quang chủ trì buổi họp báo. Ảnh Quốc Toản.

Cụ thể, Cơ cấu tổ chức của Bộ Công an không tổ chức cấp Tổng cục, sắp xếp tin gọn cơ quan Bộ Công an thành các đơn vị cấp Cục trực thuộc Bộ theo nguyên tắc các đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị không rõ nhiệm vụ, đối tượng công tác hoặc có chức năng nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhau mà trong quá trình hoạt động bắt buộc phải có cơ chế phối hợp thì hợp nhất, sáp nhập.

Bảo đảm mỗi cơ quan, đơn vị có thể thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Sáp nhập 20 Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và sắp xếp lại tổ chức bộ máy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo hướng tinh gọn hơn.

Sắp xếp tinh gọn nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn  vị sự nghiệp công lập về giáo dục, đào tạo, báo chí y tế trong công an nhân dân.

Giảm đầu mối cấp phòng trực thuộc Cục, Công an cấp tỉnh, và giảm đầu mối cấp đội trực thuộc phòng và Công an cấp huyện.

Xây dựng công an xã thị trấn chính quy; trước mắt bố trí Công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự tới tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc sau khi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan.

Theo Nghị định này, tổ chức  bộ máy của cơ quan Bộ Công an gồm các đơn vị cấp Cục, so với bộ máy tổ chức cũ, giảm 6 Tổng Cục, giảm gần 60 đơn vị cấp Cục và gần 300 đơn vị cấp Phòng.

Ở Công an địa phương sáp nhập 20 cảnh sát phòng cháy, chữa cháy vào Công an tỉnh, thành phố và tinh gọn tổ chức Công an cấp tỉnh, cấp huyện, giảm hơn 500 đơn vị cấp Phòng, gần 1000 đơn vị cấp đội.

Thiếu tướng Lương Tam Quang cũng đánh giá đây là một “cuộc cách mạng” về tinh gọn bộ máy của ngành Công an.

QUỐC TOẢN