VIDEO: Các chiến đấu cơ Sukhoi mới nhất của Không quân Việt Nam

19/12/2014 11:55 Bình Nguyên
(GDVN) - Các chiến đấu cơ Sukhoi-30 mới nhất đang được biên chế và sử dụng trong lực lượng Không quân Việt Nam.
Bình Nguyên