"Vũ khí bí mật" của thực dân Pháp dùng để hủy hoại dân tộc Việt

20/04/2012 06:42 Hoàng Lâm
(GDVN) - Thời kỳ nằm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, rất nhiều người Việt đã bị thứ "vũ khí bí mật" của bọn thực dân làm cho thân tàn ma dại.
Từ khi xâm lược nước ta, thực dân Pháp đã dùng rất nhiều chính sách hà khắc để cai trị, bên cạnh việc khủng bố bằng bạo lực và bóc lột, thực dân Pháp còn có một "chiêu" rất quái dùng để đầu độc nhiều thế hệ người Việt đó chính là.... thuốc phiện. Thuốc phiện được rất nhiều người Việt thời kì Pháp thuộc sử dụng - Ảnh:Tonkin

Và đây chính là bộ bàn đèn hút thuốc phiện từng được sử dụng rất nhiều khi thực dân Pháp đô hộ nước ta thời nhà Nguyễn 
Chiếc ống điếu thuốc phiện này từng hủy hoại không biết bao nhiêu con người nay còn được lưu giữ tại bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam
Hút thuốc phiện từng là... mốt của giới tư sản Việt - Ảnh:Tonkin
Chếc đèn dùng để hút thuốc phiện thời Pháp thuộc
Bộ bàn đèn hút thuốc phiện cổ

Đầu ống điếu dùng để hút thuốc phiện


Hoàng Lâm