Xem cận cảnh khả năng chống mìn của xe bọc thép Scorpion của Nga

15/06/2012 13:51 Lê Mai (nguồn twower.livejournal)
(GDVN) - Cận cảnh quá trình thử nghiệm khả năng kháng mìn của xe bọc thép thế hệ mới Scorpion do Nga nghiên cứu và chế tạo.
Xe bọc thép Scorpion của Nga
Với 600 gram thuốc nổ TNT xe gần như không hề hấn gì
Với 600 gram thuốc nổ TNT xe gần như không hề hấn gìc

Với 2 kg thuốc nổ xe bị văng nát 1 bánh sau
Với 4 kg thuốc nổ, xe bọc thép Scorpion bị mất phần động cơ, tan nát 1 bánh trước và bánh sau
Xe bọc thép Scorpion
Xe bọc thép Scorpion
Xe bọc thép Scorpion
Xe bọc thép Scorpion
Xe bọc thép Scorpion
Xe bọc thép Scorpion
Xe bọc thép Scorpion
Xe bọc thép Scorpion
Xe bọc thép Scorpion
Xe bọc thép Scorpion
Xe bọc thép Scorpion
Xe bọc thép Scorpion
Xe bọc thép Scorpion
Xe bọc thép Scorpion
Xe bọc thép Scorpion
Xe bọc thép Scorpion
Xe bọc thép Scorpion
Xe bọc thép Scorpion
Xe bọc thép Scorpion
Xe bọc thép Scorpion
Xe bọc thép Scorpion
Xe bọc thép Scorpion

a

Lê Mai (nguồn twower.livejournal)