Xử lý nghiêm hành vi khai thác khoáng sản trái phép

04/07/2016 07:42 Ngọc Quang
(GDVN) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Công an phối hợp với địa phương xử lý nghiêm hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ liên quan và hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các giải pháp quản lý nhà nước về khoáng sản.

Bộ Giao thông vận tải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2016.

Bí thư, Chủ tịch, Trưởng Công an địa phương sẽ bị xem xét nếu để xảy ra vi phạm khai thác cát sỏi trái phép. ảnh: Hà Nội Mới.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công thương, xây dựng phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát các quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền đã phê duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, điều chỉnh cho giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về kiểm điểm, phòng chống khai thác cát, sỏi trái phép trên sông và cửa biển diễn ra cuối năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các ngành, các cấp nghiêm túc thực hiện Luật Tài nguyên và khoáng sản, xử lý nghiêm những cán bộ có dấu hiệu vi phạm, bảo kê.

Kịp thời biểu dương những tấm gương trong công tác chống “cát tặc”; tuyên truyền mạnh mẽ hơn đến các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức và đấu tranh chống tình trạng khai thác lậu cát, sỏi.

Ở đâu để xảy ra nạn khai thác trái phép, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Bí thư, chủ tịch, trưởng công an nơi đó phải bị xem xét đầu tiên.

Ngọc Quang