Tuyển sinh 2012: Gần 1.500 chỉ tiêu vào Đại học Văn hóa TP HCM

24/02/2012 15:00 Lại Hà
(GDVN) - Kỳ tuyển sinh này, Đại học Văn hóa TP HCM tuyển gần 1.500 chỉ tiêu, trong đó 900 chỉ tiêu dành cho hệ Đại học.

Trường tổ chức tuyển sinh trong cả nước, điểm chuẩn xét theo từng ngành học.Các chỉ tiêu cụ thể như sau:
Tên trường,  Ngành học

hiệu

 trường

Khối

thi

quy ước

Ngành

quy ước

Chỉ tiêu

tuyển sinh

 hệ chính quy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP. HCM

VHS

Số 51, đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM; Điện thoại : (08) 38992901; Fax: (08)37446812; Website: www.hcmuc.edu.vn; Email: tuyensinh@hcmuc.edu.vn

Các ngành đào tạo Đại học hệ chính quy:

900

Khoa học thư viện có 2 chuyên ngành (Thư viện học, Thông tin học và Quản trị thông tin)

C, D1

D320202

60

Bảo tàng học có 3 chuyên ngành (Bảo tồn bảo tàng, Quản lý di sản văn hóa, Bảo quản hiện vật)

C, D1

D320305

80

Việt Nam học có 2 chuyên ngành (Hướng dẫn du lịch, Thiết kế và điều hành chương trình du lịch)

C, D1, D3, D4

D220113

250

Kinh doanh xuất bản phẩm có 2 chuyên ngành (Kinh doanh xuất bản phẩm, Quản trị doanh nghiệp xuất bản)

C, D1

D320402

120

Ngành Quản lý văn hóa có 6 chuyên ngành:

D220342

250

- Quản Lý Văn hóa

C

- Quản lý  hoạt động Âm nhạc

N1

- Quản lý hoạt động Sân khấu

N2

- Mỹ thuật quảng cáo

N3

- Đạo diễn sự kiện

N4

- Nghệ thuật dẫn chương trình

N5

Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam

C, D1

D220112

40

Văn hóa học có 2 chuyên ngành:

D220340

100

- Văn hóa học

C, D1

- Truyền thông và văn hóa

C, D1

Các ngành đào tạo bậc Cao đẳng hệ chính quy:

430

Khoa học thư viện (chuyên ngành Thư viện học)

C, D1

C320202

50

Bảo tàng học (chuyên ngành Bảo tồn bảo tàng)

C, D1

C320305

80

Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch)

D1, D3, D4

C220113

150

Kinh doanh xuất bản phẩm (chuyên ngành Kinh doanh xuất bản phẩm)

C, D1

C320402

50

Quản lý văn hóa có 2 chuyên ngành:

C220342

100

- Quản Lý Văn hóa

C

- Quản lý  hoạt động Âm nhạc

N1

Lại 

Lại Hà