Tuyển sinh 2012: Nhiều trường chưa công bố thông tin tuyển sinh

15/03/2012 14:02 Theo Vietnamnet
Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy nhiều trường chưa thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục ĐH giai đoạn 2010-2012


Ảnh minh họa


Hàng loạt hạn chế của các trường sau 2 năm thực hiện đổi mới về quản lý giáo dục ĐH đã được Bộ GD-ĐT chỉ ra như: Còn nhiều trường chưa thực hiện ba công khai trên website, nội dung công khai của các trường còn hạn chế, phần lớn chỉ công khai văn bản, thủ tục hành chính, nội dung chuẩn đầu ra của các trường chưa xác định rõ mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của nhiều ngành trong cùng một trường đều “na ná” giống nhau.

Một số trường tuyển sinh theo địa chỉ sử dụng sai quy định như tuyển sinh sai đối tượng, sai vùng tuyển, một số địa phương ủy quyền cho các công ty, doanh nghiệp không có chức năng đào tạo, nhưng đứng ra tổ chức tuyển sinh dưới danh nghĩa theo địa chỉ... gây bất bình trong dư luận xã hội.

Gần 80 trường không báo cáo về Bộ kết quả sau gần 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong số các báo cáo sơ kết, nhiều báo cáo chưa đầy đủ nội dung, một số hoạt động chưa được tổ chức triển khai đồng bộ theo đúng yêu cầu của chương trình hành động do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; việc tổ chức triển khai ở một số trường còn mang tính hình thức, đối phó, hiệu quả không cao.

Cá biệt có một số cán bộ, giảng viên và 1 bộ phận sinh viên còn thờ ơ, nhận thức thiếu đầy đủ, chưa đúng mức.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường cần nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm. Theo đó, các trường ĐH, CĐ phải xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; rà soát, bổ sung các chỉ số trong chiến lược phát triển trường giai đoạn 2011-2015, định hướng 2020.

Cùng với đó, các trường phải rà soát , tăng cường biên soạn giáo trình sử dụng trong cùng khối ngành đào tạo để đến năm 2013, tất cả chương trình đào tạo đều phải có đủ giáo trình và đến năm 2014. Bộ sẽ kiên quyết không đưa vào chương trình đào tạo các môn học không có giáo trình.

Ngoài ra, các trường phải có kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phấn đấu đến năm học 2014-2015 chấm dứt tình trạng ĐH dạy ĐH...

Theo Vietnamnet