Tuyển sinh 2012: Thông tin mới nhất tại Học viện Tài Chính

22/02/2012 17:34 Xuân Trung
(GDVN) - Học viện Tài chính năm 2012 tuyển sinh với 3.350 chỉ tiêu cho các chuyên ngành đào tạo tổ chức thi khối A và D1.

Trường tuyển sinh trong cả nước. Điểm trúng tuyển theo ngành và kết hợp với điểm sàn vào học viện. Đối với thí sinh thi khối A, nếu đủ điểm sàn vào học viện nhưng không đủ điểm tuyển vào ngành đã đăng kí, thì được đăng kí vào ngành còn chỉ tiêu (Học viện sẽ hướng dẫn đăng kí xét tuyển vào ngành khác cùng giấy báo kết quả thi cho những thí sinh thuộc diện này).Ngành Ngôn ngữ Anh xét điểm trúng tuyển riêng và môn Anh văn nhân hệ số 2. Năm nay số chỗ trong KTX là:  400.

Thí sinh có thể tham khảo chỉ tiêu và thông tin tuyển sinh các trường khác tại đây.

Chỉ tiêu cụ thể như sau:

Tên trường - ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Học viện tài chính

HTC

3350

- Ngành: Tài chính – Ngân hàng (gồm 10 chuyên ngành: Tài chính công; Thuế, Tài chính Bảo hiểm; Hải quan, Tài chính quốc tế; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Định giá tài sản; Chứng khoán; Phân tích chính sách tài chính)

D340201

A

- Ngành: Kế toán (gồm 2 chuyên ngành: Kế toán

doanh nghiệp; Kiểm toán)

D340301

A

- Ngành: Quản trị kinh doanh (gồm 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Marketing)

D340101

A

- Ngành: Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành: Tin học Tài chính - Kế toán)

D340405

A

- Ngành: Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Tiếng Anh Tài chính - Kế toán)

D220201

D1

Xuân Trung