Tuyển sinh 2012: Toàn cảnh các trường dành chỉ tiêu cho khối A1

05/03/2012 06:00 Xuân Trung
(GDVN) - Bắt đầu từ năm nay, Bộ GD&ĐT ban hành quy chế mới về việc tuyển sinh ĐH, CĐ, trong đó thêm khối thi A1, khối này nhanh chóng  được các trường đón nhận.
Trường ĐH Sài Gòn thêm khối thi A1 trong kỳ tuyển sinh năm nay. Các ngành tuyển khối A1 gồm: Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Toán ứng dụng, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật điện tử, truyền thông, ở khối ngành  sư phạm có Sư phạm Vật lý, Sư phạm Địa lý. Bậc đào tạo CĐ gồm các ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Công nghệ thông tin. Khối ngành sư phạm gồm: Sư phạm Vật lý, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Địa lý. Trường ĐH Ngoại thương tuyển khối A1 cho các ngành:  Ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Luật (đây là ngành bắt đầu tuyển sinh từ năm nay). Các ngành đào tạo cao đẳng  gồm: Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng.
Ảnh minh họa Internet
Trường Đại học Vinh cho biết, các ngành năm nay trường có tuyển  thêm khối A1 gồm: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh tế đầu tư. Các ngành đào tạo kỹ sư tuyển khối A1  gồm: Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử, truyền thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá. Trường Đại học Quốc tế ĐHQG TPHCM thông tin các ngành thi khối A1 gồm: Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng gồm; Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Công nghệ sinh học, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật y sinh, Quản lý nguồn lợi thủy sản, Công nghệ thực phẩm,      Tài chính - ngân hàng, Kỹ thuật xây dựng. Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài     gồm: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Công nghệ sinh học, Điện tử viễn thông. Ngoài ra, các chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Auckland (AUT- New Zealand), chương trình liên kết cấp bằng của The University of Auckland (AoU) (New Zealand), chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH New South Wales (Úc), chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH SUNY Binghamton (USA), chương trình liên kết cấp bằng của Học viện Công nghệ châu Á, Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Houston các ngành đều tuyển khối A1. Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM tất cả các ngành đều thi tuyển thêm khối A1 (trừ Ngôn ngữ  tiếng Anh và Tiếng Anh). Trường ĐH Đại Nam cho biết, các ngành thêm khối A1 gồm: Kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quan hệ công chúng - truyền thông, Trường ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội thông báo,  ngành Công nghệ thông tin của hai bậc ĐH và CĐ đều thi tuyển  khối A1. Trường ĐH Tiền Giang có các ngành tuyển khối A1 gồm: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật xây dựng. Các ngành đào tạo CĐ gồm: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô. Trong khi đó, hầu hết các ngành của trường ĐH Xây dựng miền Trung đều tuyển khối A1, trừ ngành Kiến trúc thi khối V. Trường ĐH Tài chính - Kế toán Quảng Ngãi, ngành Quản trị kinh doanh tuyển thêm khối A1. Trường ĐH Võ Trường Toản cho biết, các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán,Tài chính- Ngân hàng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kinh tế quốc tế (Ngoại thương), Công nghệ thông tin tuyển thêm khối A1. Trình độ CĐ gồm có các ngành: Công nghệ thông tin, Kế toán, Tài chính- Ngân hàng. Trường ĐH Xây dựng các ngành thi tuyển khối A1 hai chuyên ngành: Công nghệ thông tin (gồm 2 chuyên ngành: công nghệ phần mềm, hệ thống và mạng máy tính). Trường đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG TPHCM cho biết, các ngành lấy khối A1 gồm: Toán học (300 chỉ tiêu). Nhóm  ngành công nghệ thông tin (550 chỉ tiêu). Trường đại học Bách Khoa - ĐHQG TP HCM hầu hết các ngành đào tạo đều thi thêm khối A1, trừ ngành     Kiến trúc (Kiến trúc Dân dụng và Công nghiệp). Trường ĐH Khoa học Tự nhiên ĐHQGHN các ngành đều thi khối A1. Trường đại học Quốc tế Sài Gòn các nhóm ngành đều tuyển sinh thêm khối A1. Trường ĐH Công nghiệp Việt trì các ngành đều tuyển sinh khối A1, trừ ngành Việt Nam học. Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQGHCM các ngành đều tuyển thêm khối A1 trong tổng số 1.700 chỉ tiêu năm 2012. Học viện Bưu chính viễn thông các ngành tuyển sinh thêm khối A1 trong tổng 1.550 chỉ tiêu Đại học. Trường ĐH Công Đoàn tuyển thêm khối A1 cho 5 nhóm ngành gồm: Bảo hộ lao động, Kế Toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị nhân lực và Quản trị kinh doanh. Trường ĐH Sư phạm Tp.HCM các ngành lấy thêm khối A1 trong kỳ tuyển sinh năm nay gồm: SP Toán học, SP Vật lý, SP Tin học, SP Địa lý, Quản lý Giáo dục, GD.Quốc phòng- An Ninh, Giáo dục Tiểu học. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội gồm các ngành: SP Tin học, Công nghệ thông tin.
Xuân Trung