Tuyển sinh 2012: Trường ĐH Mỏ - Địa chất công bố chỉ tiêu

24/02/2012 14:36 Lại Hà
(GDVN) - Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển 4.500 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu giành cho Đại học 3.500, Cao đẳng 1.000 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu cụ thể các ngành như sau:TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Mã trường

Mã khoa

Khối thi

Chỉ tiêu

Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội;

ĐT: (04) 38386214

Website: www.humg.edu.vn

Các nhóm ngành đào tạo đại học:

MDA

3500

Nhóm ngành khoa Dầu khí :

- Ngành Kỹ thuật Dầu khí (D520604)

Gồm các chuyên ngành: Khoan - Khai thác dầu khí; Khoan thăm dò - khảo sát; Thiết bị dầu khí; Địa chất dầu khí;

- Ngành Kỹ thuật Địa vật lý (D520502)

Chuyên ngành: Địa vật lý;

- Ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học (D510401)

Chuyên ngành: Lọc -  Hoá dầu.

101

A

440

Nhóm ngành khoa Địa chất:

 - Ngành Kỹ thuật địa chất (D520501)

Gồm các chuyên ngành: Địa chất; Địa chất công trình - Địa kỹ thuật; Địa chất thuỷ văn - Địa chất công trình; Nguyên liệu khoáng.

102

A

440

Nhóm ngành khoa Trắc địa:

 - Ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ (D520503)

Gồm các chuyên ngành: Trắc địa; Bản đồ; Trắc địa mỏ - Công trình; Địa chính; Hệ thống thông tin địa lý - GIS.

103

A

400

Nhóm ngành khoa Mỏ:

- Ngành Kỹ thuật mỏ (D520601)

Chuyên ngành: Khai thác mỏ;

- Ngành Kỹ thuật tuyển khoáng (D520607)

Chuyên ngành: Tuyển khoáng. 

104

A

400

Nhóm ngành khoa Công nghệ Thông tin:

- Ngành Công nghệ thông tin (D480201)

Gồm các chuyên ngành: Tin học trắc địa; Tin học mỏ; Tin học địa chất; Tin học kinh tế; Công nghệ phần mềm; Mạng máy tính.

105

A

350

Nhóm ngành khoa Cơ - Điện:

- Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (D520216)

Chuyên ngành Tự động hoá;

- Ngành Kỹ thuật điện, điện tử (D520201)

Gồm các chuyên ngành: Điện khí hoá xí nghiệp; Cơ điện mỏ;

Điện - Điện tử; Hệ thống điện;

- Ngành Kỹ thuật cơ khí (D520103)

Chuyên ngành: Máy và thiết bị mỏ. 

106

A

400

Nhóm ngành khoa Xây dựng:

- Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (D580201)

 Gồm các chuyên ngành: Xây dựng công trình ngầm và mỏ; Xây dựng công trình ngầm; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng hạ tầng cơ sở.

107

A

300

Nhóm ngành khoa Môi trường:

- Ngành Kỹ thuật môi trường (D520320)

 Gồm các chuyên ngành: Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường; Kỹ thuật môi trường.

108

A

120

Nhóm ngành khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh:

- Ngành Quản trị kinh doanh (D340101)

Gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh mỏ; Quản trị kinh doanh dầu khí;

- Ngành Kế toán (D340301)

Chuyên ngành: Kế toán.

401

A

450

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đào tạo:

- Ngành Kỹ thuật Dầu khí (D520604)

Gồm các chuyên ngành: Khoan - Khai thác dầu khí; Khoan thăm dò - khảo sát; Thiết bị dầu khí; Địa chất dầu khí;

- Ngành Kỹ thuật Địa vật lý (D520502)

Chuyên ngành: Địa vật lý;

- Ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học (D510401)

Chuyên ngành Lọc - Hoá dầu;

- Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (D520216) Chuyên ngành Tự động hoá;

- Ngành Kỹ thuật điện, điện tử (D520201)

Gồm các chuyên ngành: Điện khí hoá xí nghiệp; Điện - Điện tử.

101

A

200

Các nhóm ngành đào tạo cao đẳng:

MDA

1000

Nhóm ngành khoa Địa chất:

 - Ngành Công nghệ kỹ thuật địa chất (C510901)

Chuyên ngành: Địa chất.

C65

A

170

Nhóm ngành khoa Trắc địa:

 - Ngành Công nghệ kỹ thuật trắc địa (C510902)

Gồm  các chuyên ngành: Trắc địa; Địa chính.

C66

A

170

Nhóm ngành khoa Mỏ:

- Ngành Công nghệ kỹ thuật mỏ (C511001)

Chuyên ngành: Khai thác mỏ.

C67

A

170

Nhóm ngành khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh:

- Ngành Kế toán (C340301)

Chuyên ngành: Kế toán.

C68

A

150

Nhóm ngành khoa Cơ - Điện:

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (C510303)

Chuyên ngành Tự động hoá;

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (C510301)

Gồm các chuyên ngành: Điện khí hoá xí nghiệp; Điện - Điện tử;

- Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (C510201)

Chuyên ngành Máy và thiết bị mỏ. 

C69

A

140

Nhóm ngành khoa Xây dựng:

- Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (C510102) Gồm các chuyên ngành: Xây dựng công trình ngầm và mỏ; Xây dựng công trình ngầm.

C70

A

100

Nhóm ngành khoa Công nghệ Thông tin:

- Ngành Công nghệ thông tin (C480201)

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

C71

A

100


Lại Hà