Sau Vietcombank, Maritimebank cũng bị nghi "đạo" logo DN ngoại

Sau Vietcombank, Maritimebank cũng bị nghi "đạo" logo DN ngoại
Nhãn hiệu mới của Vietcombank "na ná" giống với nhãn hiệu của một hãng âm thanh nước ngoài, trong khi nhãn hiệu của MaritimeBank lại "tương đồng một cách đáng ngờ" với nhãn hiệu của một tập đoàn tài chính quốc tế.

Thao túng ngân hàng khó kiểm soát

Thao túng ngân hàng khó kiểm soát
Ông Dương Quốc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia phân tích: "... những hoạt động thao túng đó đã dẫn tới đầu tư chéo lẫn nhau, làm cho nguồn vốn của các tổ chức tín dụng là ảo. Hệ quả là việc đánh giá hệ thống các tổ chức tín dụng, tài chính rất méo mó, nợ quá hạn khó xác định".

Thêm hàng loạt quyết định quan trọng có hiệu lực từ 1/9

Thêm hàng loạt quyết định quan trọng có hiệu lực từ 1/9
Bắt đầu từ tháng 9, hàng loạt quyết định quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, cũng như doanh nghiệp như các giao dịch chứng khoán bị cấm, kiểm dịch thực vật quả tươi, cây, cỏ trước khi nhập khẩu, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 cho doanh nghiệp sử dụng trên 300 lao động … sẽ chính thức có hiệu lực.